Svetová antidopingová agentúra oznámila zverejnenie nového technického dokumentu analytických požiadaviek na krv pre biologický pas športovca

Ilustrácia / Foto: SAA

 

Svetová antidopingová agentúra (WADA) oznámila zverejnenie technického dokumentu TD2018BAR <<Analytické požiadavky na krv pre biologický pas športovca>>ABP

 

Nový technický dokument harmonizuje sledovanie individuálnych krvných parametrov športovcov v systéme Biologického pasu športovca a nahrádza pôvodnú normu ( označenú ako TD2017BAR). Nový dokument zavádza povinné požiadavky pre WADA akreditované laboratóriá v manažmente analýzy  vzoriek odobratých pri súťažnej i mimosúťažnej kontrole. Pre tento účel musia laboratóriá analyzovať krvné vzorky najneskôr do 12 hodín po ich prevzatí do laboratória, pri splnení prísnych podmienok odberu a prepravy vzoriek do laboratória ( vrátane teplotného profilu, ktorý nesmie presiahnúť 4°C) pričom ak tieto nie sú dodržané, nie je možné analýzu vzorky považovať za preukaznú.

Analýzou sa sleduje celkom trinásť analytických údajov, ktoré výraznejšie zachytávajú odchylky od algoritmov predpokladaných hodnôt krvných parametrov a tak lepšie zohľadňujú špecifické odlišnosti meniacich sa fyziologických parametrov každého jednotlivca i v dlhodobom horizonte priebežného testovania.  

Dokument záväzný pre všetky WADA akreditované a schválené laboratóriá, sú tieto analytické pracoviská povinné implementovať v svojich postupoch pre účel ABP do 01. júla 2018.

 

 

VIAC NA:        https://www.wada-ama.org/en/media/news/2018-05/wada-publishes-technical-document-td2018bar

AUTOR:          SAA

ZDROJ:          https://www.wada-ama.org

ZVEREJNENÉ: 31. máj 2018

 

Tagy: