Záleží Vám na zdraví športovcov, ochrane fair play a čistom športe bez dopingu?

 

Rozhodnite sa správne a darujte  podiel z Vašich daní na ochranu, pomoc a poradenstvo deťom a mladým športovcom v boji proti dopingu v športe

 

Názov:            SLOVENSKÁ ANTIDOPINGOVÁ AKADÉMIA

Sídlo:              902 01 Pezinok, Vincúrska 8

Právna forma:  občianske združenie

IČO:                50055542

 

 

POSTUP PRE FYZICKÉ OSOBY

INDIVIDUÁLNE PODANIE DAŇOVÉHO PRIZNANIA ZA ROK 2018:

a) Fyzické osoby môžu v roku 2019 poukázať 2% z dane za rok 2018.

b) Fyzické osoby – dobrovoľníci, môžu poukázať 3% z dane za rok 2018, ak v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín. Povinnou prílohou Daňového priznania je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Minimálna výška poukazovaného podielu zaplatenej dane je vždy 3 Eur.

 

V daňovom priznaní pre fyzické osoby je uvedená možnosť poukázania 2% alebo 3% z dane v prospech prijímateľa. Riadne vyplnené daňové priznanie odovzdajte najneskôr do 31.03.2019 na príslušný daňový úrad.

 

Oznámte nám, že ste poukázali 2% alebo 3% z dane a označte v tlačive súhlas so spracovanim Vašich údajov.

 

ZAMESTNANCI NA PODKLADE ROČNÉHO POTVRDENIA O ZAPLATENÍ DANE ZA ROK 2018:

Zamestnanci do 15.02.2019 požiadajú zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň spolu s vystavením Potvrdenia o zaplatení dane.

Podľa vystaveného potvrdenia si môžete vypočítať:

a) 2% z Vami zaplatenej dane, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať za rok 2018.

b) 3% z Vami zaplatenej dane, ak ste boli dobrovoľníkom a máte Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v roku 2018.

Minimálna výška poukazovaného podielu zaplatenej dane je vždy 3 Eur.

 

Vyplňte tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z prijmov fyzickej osoby“ a do 30.04.2019 zašlite na príslušný daňový úrad podľa Vášho bydliska spolu s Potvrdením o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

 

Oznámte nám, že ste poukázali 2% alebo 3% z dane a označte v tlačive súhlas so spracovanim Vašich údajov.

 

 

POSTUP PRE PRÁVNICKÉ OSOBY

Právnické osoby môžu v roku 2019 poukázať 1% alebo 2% z dane z príjmov právnickej osoby za rok 2018, minimálne však 8 Eur.

a) Ak právnická osoba v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania    a zaplatenie dane v roku 2019 (spravidla do 31.3.2019) ešte nepoukázala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel inej organizácii, tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.

b) Ak právnická osoba v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (spravidla do 31.3.2019) už poukázala vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel inej organizácii, tak môže poukázať 2 % z dane – označí to v daňovom priznaní poukázanie 2% z dane vyplnením časti IV.

 

Oznámte nám, že ste poukázali 2% alebo 3% z dane a označte v tlačive súhlas so spracovanim Vašich údajov.

 

Podrobné informácie nájdete na www.dvepercenta.sk alebo www.rozhodni.sk

 

 

VZORY TLAČÍV

 

POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov fyzickej osoby

 

VYHLÁSENIE o poukazaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej  osoby_V2Pv18-1

 

 

Vzory všetkých tlačív nájdete na:

https://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=28023

 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli poukázať podiel Vami uhradených daní za rok 2018

na rozvoj čistého športu, ochranu fair play

a ochranu zdravia mladých športovcov.

 

 

 

Aktuálny zoznam prijímateľov 2% pre rok 2019

( podľa daňového priznania za rok 2018)