PROJEKT „ŠPORTUJEM BEZ ANABOLÍK“

 

Ilustrácia: SAA

Projekt Slovenskej antidopingovej akadémie.

 

Projekt bol spolufinancovaný z Grantového programu Hlavného mesta SR Bratislavy,  pre voľný čas, šport a sociálne aktivity.                         

Projekt poskytuje základné informácie o anabolických látkach, ich škodlivom vplyve na ľudský organizmus a je smerovaný na ochranu zdravia mladých športovcov.

Projekt je spracovaný v printovej verzii a bol zverejnený formou „ppt“ prezentácie spolu s lektorským výkladom, na celkom 8 verejných prezentáciách, s účasťou cca 350 osôb. Každý účastník prezentácie obdržal rovnomennú brožúrku v printovej verzii.

 

 Špecifikácia brožúrky projektu:

„ŠPORTUJEM BEZ ANABOLÍK“

Brožúra 123×123 mm, 24 strán, V1,  ISBN: 978-80-972461-2-9

©  SLOVENSKÁ ANTIDOPINGOVÁ AKADÉMIA

Bratislava, 2017

Tagy: