ANTIDOPINGOVÝ EXPERT: V RUSKEJ KAUZE ZLYHAL CELÝ SYSTÉM

Foto: Reuters

 

Rok 2016 bol v oblasti antidopingovej problematiky mimoriadne rušný. Svet riešil najprv meldóniovú kauzu, potom medzinárodný dištanc pre ruskú atletiku, pre ktorý napokon chýbala na olympijských hrách v Riu a dokonca hrozil komplexný dištanc pre celú ruskú výpravu.

Antidopingový expert MIROSLAV MOTYČÍK vraví, že výskum nových látok na zvýšenie výkonnosti je veľmi intenzívny. Už aj tak nepokojné vody ešte viac rozvírili dve extrémne „výbušné“ správy špeciálnej komisie Svetovej antidopingovej agentúry (WADA), z ktorých vyplynulo, že v Rusku fungoval štátom riadený doping a na ZOH 2014 v Soči sa manipulovalo so vzorkami ruských medailistov.

Prekvapilo vás, čo všetko sa vlani vo svete antidopingu udialo? – spýtali sme sa slovenského antidopingového experta, bývalého šéfa našej antidopingovej agentúry Miroslava Motyčíka.

„Množstvo udalostí, ktoré zasiahli svet športu, ma neprekvapilo, ale vzhľadom na to, aký je antidopingový systém veľmi sofistikovaný, prekvapilo ma, ako sa viaceré kauzy riešili.“

Čo konkrétne?

„Najmä neštandardný spôsob. Žiaľ, do oblasti antidopingu výrazne vstúpila politika, lepšie povedané – politikárčenie. Napriek tomu, že celá problematika prešla od roku 1999 na WADA, ktorá určuje smerovanie boja proti dopingu, nastavuje pravidlá a rozhoduje o všetkých veciach v tejto oblasti.“

„Pre Rusov aj Američanov je šport významný nástroj politiky. Je však krajne nevhodné, ak politika zasahuje a ovplyvňuje výsledky v športe.“

 

Foto: TASR / Martin Baumann

 

Myslíte si, že medzinárodný dištanc pre ruských atlétov a zákaz ich štartu na olympijských hrách v Riu je politikárčenie a bol nesprávny?

„Nie je podstatné, či ide o Rusov, alebo by mali podobný problém športovci z inej krajiny. Podľa mňa však išlo o nesystémové konanie zo strany Medzinárodného olympijského výboru i WADA. Taktiež zlyhala Medzinárodná asociácia atletických federácií, ktorú pohltil vlastný korupčný škandál súvisiaci s kamuflovaním dopingových prehreškov v Rusku, do ktorého bol zapletený dokonca aj exprezident IAAF Lamine Diack. IAAF nenašla vnútornú silu rázne zakročiť, problém zľahčovala. Až keď do toho vstúpila WADA, veci sa konečne pohli. Za nesystémový považujem takisto postoj MOV, ktorý prehodil rozhodnutie, či Rusom umožniť štart v Riu alebo nie, na plecia medzinárodných športových federácií. To ma mrzí azda najviac.“

Kanadský právnik Richard McLaren, ktorý viedol vyšetrovaciu komisiu WADA, obvinil Rusko zo štátom riadeného dopingu. Čo si o tom myslíte?

„Prvú, júlovú, aj druhú, decembrovú časť správy som si prečítal veľmi pozorne. Snažil som sa v nich nájsť nejaký objektivizujúci prvok, ktorý by jednoznačne vyjadroval, že veci, na ktoré McLaren poukazoval, sa udiali tak alebo onak. Nesúhlasím s celoplošným zákazom štartu ruských atlétov v Riu, lebo duch olympizmu mi v tomto prípade akosi uniká. Iná vec však je, že tieto nové situácie, ktoré sa vlani objavili, neboli zachytené striktne v pravidlách.“

Späť k predošlej otázke: prekvital v Rusku inštitucionalizovaný, štátom riadený doping?

„Všetci vedia, aké politické systémy fungujú v jednotlivých krajinách, aká je mentalita národov, ktorá sa prejavuje aj v športe – vrátane podvodných aktivít. Antidoping má veľké množstvo nástrojov, za pomoci ktorých by si mal vedieť upratať, čo sa však, podľa mňa, nestalo. Ak sa objavili pochybnosti o férovom konaní ruských atlétov alebo iných športovcov, mali právo testovať ich kedykoľvek a kdekoľvek na svete, nedať im pokoj, a nie tvrdiť, že úplne všetci sú podvodníci…“

Lenže McLarenova správa hovorí aj o masívnych podvodoch na ZOH 2014 v Soči, dokonca za asistencie príslušníkov ruskej tajnej služby FSB. Vraj existujú dôkazy, že sa manipulovalo s 12 vzorkami ruských medailistov vrátane štyroch víťazov hier. Komisia WADA napríklad zistila, že moč vo vzorkách dvoch ruských hokejistiek pochádzal od mužov, čo potvrdila analýza DNA. Naozaj je takéto niečo možné, keď je proces dopingových kontrol pod mimoriadne prísnym dohľadom?

„Celá vec mi znie dosť absurdne, ale za istých okolností sa aj absurdita môže stať realitou. Ak ľudia, ktorí sa uchýlili k manipulácii, poznali systém dôkladne, mohli doňho za istých okolností vstúpiť a podvádzať. Ak sa na to dali, asi vedeli, prečo to robia. Je absurdné, že do manipulácie vkladali toľko energie a úsilia. Podľa opisu v správe sa mi zdá rozsah manipulovania veľmi veľký, no zároveň chcem zdôrazniť, že zlyhali všetci, ktorí boli prítomní pri procese od odberu vzorky, cez jej prepravu do laboratória, analýzu až po jej vyhodnotenie. Ak sa naozaj udiali priam až neuveriteľné veci popisované v McLarenovej správe, potom zlyhal celý antidopingový systém.“

Takže maslo na hlave nemajú len Rusi, ale aj tí, ktorí mali na celý proces dopingových kontrol v Soči dozerať?

„Pri každej činnosti boli prítomní experti z celého sveta vrátane dvoch Slovákov. Ak došlo k manipulácii, tak zrejme počas prepravy do laboratória, lebo táto činnosť bola výhradne v kompetencii Rusov. To je pravdepodobne najslabší článok v reťazci. Do toho medzinárodný tím nevstupoval, preprava je považovaná za najmenej zraniteľnú časť antidopingovej kontroly. V laboratóriách v Soči a Moskve existoval už len minimálny priestor na manipuláciu. Približne 50 medzinárodných expertov robilo vedecké, metodické aj koordinačné aktivity na zabezpečenie objektivity analýzy vzoriek. Olympiáde v Soči však predchádzali aktivity v nastavení celého ruského antidopingového systému, kde významnú úlohu zohrali severské krajiny – Nórsko, Fínsko, Švédsko i ďalšie. Do procesu vstupovala aj WADA a Monitorovacia skupina Dohovoru proti dopingu Rady Európy. Po mnohých kontrolách pred ZOH konštatovali, že Ruská antidopingová agentúra je spôsobilá vykonávať činnosť a ruské antidopingové laboratóriá spĺňajú všetky podmienky. Také sú fakty a to je veľmi vážny moment.“

 

Foto: TASR / Martin Baumann

 

Rusi spočiatku tvrdili, že všetko je výmysel, nijaký štátom riadený doping u nich neexistuje, spochybňovali dôkazy. Podľa bývalej výbornej diaľkarky a trojskokanky Tatiany Lebedevovej išlo o anglosaské spiknutie vo WADA, servítku pred ústa si nedávala ani žrdkárska cárovná Jelena Isinbajevová. Žiaľ, žiadna sebareflexia. Konštruktívne hlasy zaznievali sporadicky. Čím to je?

„Je to v mentalite národa. Mali by sme ju rešpektovať, ale to nie je ospravedlnenie. V Rusku možno mnohí ani nevedeli, že berú niečo zakázané. Dostali sa do situácie, že absolútne dôverovali trénerom či lekárom. Z celosvetového dosahu bola kauza cyklistu Lanca Armstronga asi výrazne väčšia ako ruská. Absurdné však je, že aj keď vyvíjal aktivity v rozpore s pravidlami a dokázali mu to, časť amerického národa ho aj tak vnímala ako hrdinu. Aj to je o mentalite. Pre Rusov aj Američanov je šport významný nástroj politiky. Je však krajne nevhodné, ak politika zasahuje a ovplyvňuje výsledky v športe.“

Ak by ste mali právomoc, ako by ste riešili ruský problém vy?

„Vstup štátu a politiky do problematiky antidopingu nie je nič nové, no je pravda, že takto komplexne popísaná situácia ako v Rusku sa doteraz nikde nevyskytla. Existovali však viaceré iné zložité prípady – napríklad v cyklistike, lyžovaní, biatlone, či dokonca vo futbale. Mnohé informácie sa vôbec nedostali na verejnosť, ostali len na úrovni rozhodovacích orgánov. Myslím si, že v ruskej kauze WADA a MOV nevyužili všetky mechanizmy, ktoré mali k dispozícii. Ja by som sa snažil o ich využitie tak, aby nedošlo k celoplošnému zákazu štartu ruských atlétov na OH v Riu. Neobviňoval by som a priori všetkých športovcov, najmä ak vieme, ako šport v Rusku usmerňovala istá skupina ľudí.“

Naznačujete, že kauzy a pochybenia takého rozsahu ako v Rusku už boli, ale ututlali ich?

„Vyskytli sa, ale pravdepodobne neboli systémového charakteru. Už som spomenul kauzu Lanca Armstronga v cyklistike. Až razantný postoj Antidopingovej agentúry USA voči nemu spôsobil, že sa do sveta cyklistiky vrátil duch fair play. Mnohé aktivity Medzinárodnej cyklistickej únie v oblasti antidopingu boli potom komplexnejšie a systémové. UCI napríklad zaviedla najtvrdší systém antidopingu.“

Hovorí sa, že podvodníci s dopingom sú vždy o krok pred tými, ktorí sa ich snažia pri podvode prichytiť. Myslíte si, že dospejeme niekedy do štádia, keď veda bude, ak už nie o krok vpred, tak aspoň na úrovni tých, čo vymýšľajú nové prípravky na neférové zvyšovanie výkonnosti?

„To nie je možné! Taká situácia by nastala len vtedy, ak by boli na svete vyvinuté už všetky zakázané látky a žiadne nové by sa nevyvíjali. Čo je však oveľa vážnejšie, v rôznych súkromných laboratóriách sa neustále vyvíjajú farmakologické látky na iný účel ako liečebný. Tento výskum je nesmierne intenzívny, sú za ním obrovské financie. Nové látky na jednej strane znamenajú vo všeobecnosti obrovský prínos pre liečbu pacientov a neraz zachránia životy, no je absurdné, že sa využívajú aj v športe iba preto, aby neprimerane zvyšovali výkonnosť. Za vážny problém považujem aj fakt, že už sa nedopuje len externým dodávaním dopingu do organizmu, ale manipuluje sa s hodnotami látok, ktoré sa v ňom vyskytujú prirodzene.“

Čo ukázala ruská kauza? V akom stave je celosvetový boj proti dopingovej pliage?

„Myslím si, že priniesla zlom. Ukázalo sa, že niektoré výkonné činnosti musí vziať WADA výhradne na svoje plecia. Uznala, že mnohé športové federácie nemôžu kontrolovať samé seba a v mnohých krajinách nie je možné stopercentne dôverovať národným antidopingovým agentúram. Žiaľ, podliehajú rôznym vplyvom. Ruský prípad prinútil WADA vytvoriť samostatný poradný orgán pre riešenie takýchto situácií a takisto vytvoriť nezávislý testovací útvar. Všetko smeruje k tomu, aby mala konečné slovo.“

 

BIOLOGICKÝ PAS – SLOVENSKÝ NÁPAD

Pri odhaľovaní dopingových podvodníkov významne pomáha biologický pas športovca. „Myšlienka vytvoriť akýsi preukaz sa objavila pred viac ako 20 rokmi na Slovensku, prišiel s ňou MUDr. Tibor Schiller. Tvrdil, že ak chceme mať o športovcovi vierohodné informácie, musíme ho pravidelne sledovať podobne ako pacienta, lebo všetko sa dá zistiť z krvi.“

„Navrhol vytvoriť preukaz, do ktorého by sa zaznamenávali všetky zistené hodnoty a podľa nich budeme vidieť, čo sa v športovcovom organizme deje,“ vraví Miroslav Motyčík. „Tento nápad sme potom posunuli ďalej do Rady Európy a približne po desiatich rokoch sa ujal naplno.“

 

KTO JE MIROSLAV MOTYČÍK

Rodák z Považskej Bystrice (narodený 30. júla 1960) vyštudoval metodológiu vedy na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (PhDr.). Problematike antidopingovej regulácie sa venuje od roku 1992, od založenia Antidopingového výboru SR na jeseň 1992 bol jeho generálny sekretár.

 

Po vzniku Antidopingovej agentúry SR 1. januára 2009 sa stal jej riaditeľom – bol ním do decembra 2014. Pôsobil ako slovenský zástupca v monitorovacích a pracovných skupinách pre antidoping Rady Európy, Európskej únie a UNESCO. V roku 2015 založil neziskovú organizáciu Slovenská antidopingová akadémia, ktorej cieľ je poskytovať poradenstvo a popularizovať šport bez podpory zakázaných látok.

 

Od novembra 2016 je predseda odvolacej komisie Slovenského atletického zväzu. Vo voľnom čase sa už desaťročia venuje kreslenému humoru, fotografii a úžitkovej grafike – práce vystavoval doma aj v zahraničí.

 

 

AUTOR:             Gabriel BOGDÁNYI

ZDROJ:              sport.sk       

ZVEREJNENÉ:     02. marec 2017 / 08:40