ANTIDOPINGOVÝ VÝSKUM A RODOVÉ ROZDIELY

  

Rodová rovnosť vo vede priťahuje čoraz väčšiu pozornosť. Vo vedeckej literatúre existujú značné dôkazy o tom, že akademická produktivita výskumníkov mužov je vo všeobecnosti vyššia ako akademická produktivita žien, pokiaľ ide o počet publikácií a autorov, citácie, modely spolupráce, kľúčové pozície autorov, členstvo v redakčných radách alebo akademické pozície. Hoci zastúpenie a výkon žien vo vede sa v rôznych oblastiach výskumu a krajinách líši. Prítomnosť, úloha a výkon žien vo vede vo všeobecnosti a žien v športovej vede zvlášť sa v posledných desaťročiach výrazne zvýšili, ale rodové rozdiely stále existujú a zostávajú v tejto oblasti globálnym fenoménom. Rodové perspektívy môžu mať vplyv na priority výskumu, programy, prístupy a interpretácie zistení, ako aj na prideľovanie finančných prostriedkov. Tento portál je výsledkom výskumného projektu, ktorý skúma úlohu žien a poskytuje kvantitatívnu analýzu zameranú na rodové rozdiely v antidopingovej vede.

 

O projekte

Cieľom tohto projektu je skúmať rodovo podmienené trendy v antidopingových vedách skúmaním vzťahovej štruktúry rodových aspektov autorských, aktuálnych a metodologických prvkov a uznanie prínosu žien k antidopingovému výskumu. Okrem toho bolo cieľom projektu odhaliť a analyzovať charakteristiky a faktory vedeckého vplyvu prínosu žien do tejto špecifickej oblasti. Zdrojom údajov, ktorý sa v súčasnosti na výskum používa, sú databázy Web of Science, celkovo bolo do analýz zahrnutých 1341 publikácií súvisiacich s antidopingom.

 

 

Projekt získal finančnú podporu od Kingston University’s Impact Funding Initiative 2021-2022.

Katedra aplikovaných a humanitných vied Kingston University

Pro-Sharp vývoj softvéru

Pro-Sharp výskumné a inovačné centrum

Knižničné a informačné centrum Maďarskej akadémie vied,

Katedra vedeckej politiky a scientometrie

© 2022 Všetky práva vyhradené. Pro-Sharp výskum a inovácie

 

 

VIAC NA:        https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fspor.2022.866648/full

AUTOR:          Kingston University Department of Applied and Human Sciences

ZDROJ:          Pro-Sharp Research and Innovation Center

ZVEREJNENÉ: 31. mája 2022

 

 

Tagy: