Berlinger oznamuje jednotný bezpečnostný štandard súprav pre dopingovú kontrolu

 

Pre účel dopingovej kontorly sa používa dominantne odberový materiál výrobcu Berlinger AG (so sídlom vo Švajčiarsku). Tento materiál bol spájaný s potencionálnou možnosťou manipulácie vzoriek najmä tým, že za istých okolností predovšetkým pri skladovaní, najmä tepelno-mechanickou manipuláciou, sa obsah odobratej vzorky moču „dá zameniť“ inou vzorkou. Týmto dochádza k narušeniu bezpečnosti používaného odberového materiálu a tým aj integrity dopingovej kontroly.   

 

Odberová súprava BEREG-KIT®  pre močový test / Ilustrácia: berlinger.com

 

V snahe zabezpečiť posilnenie dôvery v odberový materiál Bereg-KIT v priebehu nadchádzajúcich Zimných olympijských hier 2018 v PjongČang výrobca oznamuje absolútnu bezpečnosť obnovenej  „olympijskej“ verzie Bereg-KIT,  pri ktorej boli uplatnené aj ďalšie fukcie proti falšovaniu.

Medzinárodný olympijský výbor (MOV) má záujem začleniť do procesu dopingovej kontroly počas hier aj ďalší súbor bezpečnostných prvkov. Berlinger nastavuje nové funkcie zabezpečenia v podobe zložitých identifikačných prvkov, tieto majú poskytnúť dodatočnú ochranu odobratých vzoriek dopingovej kontroly a to bez ovplyvnenia samotnej povahy odberových súprav Bereg-KIT alebo technológie ich uzavretia. Výrobca takto zohľadňuje rozhodnutie MOV a súvisiace odporúčania WADA, tak aby poskytli jednotné riešenie pre všetky športy a umožnili vykonať bezpečne všetky dopingové kontroly a odobraté vzorky boli uskladnené jednotným technologickým riešením.

 

VIAC NA:        https://www.berlinger.com/en/drug-and-doping-control/media/media-release-detail/berlinger-special-ag-uniform-security-standard-for-doping-control-kits-1/

 

AUTOR:           Media release Berlinger Special AG

ZDROJ:           berlinger.com       

ZVEREJNENÉ: February 02, 2018

 

REFERENCE:

1/         https://www.antidoping.ch/de/allgemein/news/keine-manipulation-bei-urinflaschen

2/         Medienmitteilung Berlinger Special AG: Einheitlicher Sicherheitsstandard für Dopingproben-Kits

3/         Medienmitteilung WADA: WADA update regarding new generation BEREG-KIT Geneva security bottles

Tagy: