VYHLÁSENIE UCI K PRÍPADU SERGIO HENAO

Nezávislí odborníci Útvaru pre manažment pasu športovca (APMU) Svetovej cyklistickej federácie (UCI) v Lausanne, Švajčiarsko, v súlade s operatívnymi pokynmi Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) pre Biologický pas športovca (ABP), požiadali Sergia Henao o doplňujúce informácie k hodnotám jeho ABP. Podľa platných predpisov pre ABP boli vysvetlenia jazdca poslané na posúdenie tým istým odborníkom, ktorí vo veci rozhodovali. Po preskúmaní nezávislí odborníci svojim rozhodnutím zo dňa 20. apríla 2016 dospeli k záveru, že neexistuje dôvod na pokračovanie v konaní.

Foto: CyclingTips

 

Vzhľadom na dôvernú povahu príslušných informácií Medzinárodná cyklistická federácia (UCI) a Cyklistická antidopingová nadácia (CADF) nemôžu prípad ďalej komentovať*.

 

* CADF, nezávislý orgán poverený UCI organizáciou plánovania a výkonu antidopingu v cyklistike, vrátane vedenia manažmentu ABP v spolupráci s APMU, so sídlom v Lausanne. Prípady ABP sú posudzované a stíhané na základe stanoviska nezávislého Odborného výboru APMU.

 

VIAC NA:            http://www.uci.ch/pressreleases/uci-statement-sergio-henao/

AUTOR:              UCI (31. máj 2016)

ZDROJ:               UCI, Press Releases        

ZVEREJNENÉ: 22. jún 2016

 

POZNÁMKA SAA

Biologický pas športovca je sofistikovaný nástroj nepriameho preukazovania dopingu v športe a pre športovcov priemerných biologických parametrov s dosahom na väčšinu športovcov, no nemusia platiť pre tých, ktorí sú v kontakte s vysokou nadmorskou výškou a najmä počas dlhšieho obdobia.

Pravdepodobne bude potrebné prehodnotiť ako presne sledovať týchto športovcov a bude aj rozumné brať do úvahy vedecké štúdie a informácie o zásadnom vplyve vysokej nadmorskej výšky a relevantnej adaptability ľudského organizmu pre účely nastavenia parametrov a matematických algoritmov pri vyhodnocovaní údajov zberaných pri dopingovej kontrole športovcov.

 

Tagy: