ZOZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTOK , ZAKÁZANÝCH METÓD A MONITOROVACÍ PROGRAM PRE ROK 2024

ZOZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTOK A METÓD PRE ROK 2024 Svetová antidopingová agentúra (WADA) zverejnila Zoznam zakázaných látok a metód pre rok 2024 (Zoznam); spolu so súhrnom podstatných zmien a vysvetliviek k Zoznamu a tiež Monitorovací program 2024. Zoznam nadobúda účinnosť 1. januára 2024.   ZOZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTOK A METÓD 2024 (slovenská verzia) Ilustrácia: SAA   Zoznam je jednou z deviatich medzinárodných…

NOVELIZÁCIA ZÁKONA O OMAMNÝCH LÁTKACH, PSYCHOTROPNÝCH LÁTKACH A PRÍPRAVKOCH

NÁRODNÁ RADA SR SCHVÁLILA ZMENU ZÁKONA O OMAMNÝCH LÁTKACH, PSYCHOTROPNÝCH LÁTKACH A PRÍPRAVKOCH   Foto: NR SR   Národná rada SR dňa 8. novembra 2022 schválila Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 139/1998…

ANTIDOPINGOVÝ VÝSKUM A RODOVÉ ROZDIELY

ANTIDOPINGOVÝ VÝSKUM A RODOVÉ ROZDIELY    Rodová rovnosť vo vede priťahuje čoraz väčšiu pozornosť. Vo vedeckej literatúre existujú značné dôkazy o tom, že akademická produktivita výskumníkov mužov je vo všeobecnosti vyššia ako akademická produktivita žien, pokiaľ ide o počet publikácií a autorov, citácie, modely spolupráce, kľúčové pozície autorov, členstvo v redakčných radách alebo akademické pozície….

PIPERÍN

PIPERÍN Piperín je alkaloid obsiahnutý v čiernom korení. Jedná sa o plody rastliny piepor čierny (tropická rastlina patriaca do čeľade Pieprovité / Piperaceae/. Piperín má schopnosť výrazne zvyšovať vstrebávanie a biologické využitie viacerých živín z potravy a tiež zvyšovať efektívny účinok niektorých doplnkov výživy. Piperín sa nachádza v prirodzenej forme v čiernom korení ako jeho štipľavá zložka. Čierne…