ANTIDOPINGOVÝ VÝSKUM A RODOVÉ ROZDIELY

ANTIDOPINGOVÝ VÝSKUM A RODOVÉ ROZDIELY    Rodová rovnosť vo vede priťahuje čoraz väčšiu pozornosť. Vo vedeckej literatúre existujú značné dôkazy o tom, že akademická produktivita výskumníkov mužov je vo všeobecnosti vyššia ako akademická produktivita žien, pokiaľ ide o počet publikácií a autorov, citácie, modely spolupráce, kľúčové pozície autorov, členstvo v redakčných radách alebo akademické pozície….

EURÓPSKY WEBOVÝ PRIESKUM O DROGÁCH V PANDEMICKOM OBDOBÍ COVID-19

VÝSLEDKY NAJNOVŠIEHO EURÓPSKEHO WEBOVÉHO PRIESKUMU O DROGÁCH ZISTILI VÝRAZNÝ VPLYV PANDÉMIE COVID-19 NAJMÄ NA UŽÍVANIE KANABISU A EXTÁZY   Nové výsledky prieskumu, ktoré dnes zverejnila agentúra EÚ pre drogy (EMCDDA), odhaľujú, že užívanie kanabisu a extázy sú modely konzumácie drog, na ktoré majú obmedzenia COVID-19 najväčší vplyv. Európsky webový prieskum o drogách zistil, že zatiaľ čo…

HNUTIE NONSTOP ČISTÝ ŠPORT – NONSTOP CLEAN

PODPORA PRE FÉROVÝ & BEZDOPINGOVY ŠPORT Podporte a buďte súčasťou hnutia #nonstopclean a prejavte podporu férovému a bezdopingovému športu Zdieľajte svoje video hneď teraz! #NONSTOPCLEAN – NONSTOP ŠPORTOVSTVO   Skutočné športové správanie sa dá dosiahnuť, iba ak je zaručená spravodlivosť súťaže. Národné vládne orgány, športové organizácie a športovci neustále usilovne pracujú na zabezpečení zachovania tejto…

SLOVENSKÁ ANTIDOPINGOVÁ AKADÉMIA UVIEDLA PROJEKT „ŠPORTUJEM BEZ DOPINGU“

Projekt Slovenskej antidopingovej akadémie „Športujem bez dopingu“   Ilustrácia: SAA   Projekt „Športujem bez dopingu“ bol realizovaný ako kontinuálny projekt Slovenskej antidopingovej akadémie, na báze aktivačných voľno časových prezentácií, pre rizikovú skupinu dospievajúcej mládeže v Bratislave, vytvárajúcej svoj životný štýl cez pravidelné športovanie, a to na báze klubov športovej prípravy, na základných či stredných školách alebo…

PROJEKT „ŠPORTUJEM BEZ ANABOLÍK“

PROJEKT „ŠPORTUJEM BEZ ANABOLÍK“   Ilustrácia: SAA Projekt Slovenskej antidopingovej akadémie.   Projekt bol spolufinancovaný z Grantového programu Hlavného mesta SR Bratislavy,  pre voľný čas, šport a sociálne aktivity.                          Projekt poskytuje základné informácie o anabolických látkach, ich škodlivom vplyve na ľudský organizmus a je smerovaný…

PROJEKT „LIEKY A LIEČIVÉ PRÍPRAVKY S OBSAHOM ZAKÁZANÝCH A MONITOROVANÝCH LÁTOK 2017“

PROJEKT „LIEKY A LIEČIVÉ PRÍPRAVKY S OBSAHOM ZAKÁZANÝCH A MONITOROVANÝCH LÁTOK 2017“         Projekt poskytuje základné informácie o liekoch a liečivých prípravkoch, ktoré sú na Slovensku oficiálne schválené a sú určené na liečbu a prinavrátenie zdravia, no mnohé obsahujú látky, ktoré sú v športe zakázané a športovec ich môže používať v súlade…

PROJEKT „ŠPORTUJEM BEZ ANABOLÍK“

  PROJEKT „ŠPORTUJEM BEZ ANABOLÍK“         Projekt poskytuje základné informácie o anabolických látkach, ich škodlivom vplyve na ľudský organizmus a je smerovaný na ochranu zdravia športovcov a na rozvoj čistého športu v duchu fair play. Projekt je spracovaný v printovej verzii a bol zverejnený aj formou „ppt“ prezentácie.   PARTNERI PROJEKTU:   Športová hala MLADOSŤ, s.r.o….

PROJEKT „NEGATÍVNY VPLYV ANABOLÍK NA ZDRAVIE MLADÝCH ŠPORTOVCOV“

PROJEKT „NEGATÍVNY VPLYV ANABOLÍK NA ZDRAVIE MLADÝCH ŠPORTOVCOV“     Pilotný projekt Slovenskej antidopingovej akadémie.   Projekt bol spolufinancovaný  z Grantového programu Hlavného mesta SR Bratislavy,  pre voľný čas, šport a sociálne aktivity.                           Projekt poskytuje základné informácie o anabolických látkach, ich škodlivom vplyve…