Matej Tóth.  Autor: Robert Hüttner, Pravda

 

Miroslav Motyčík (56) má bohaté skúsenosti z antidopingovej praxe. „Matej Tóth, aj hociktorý športovec sa musí podrobiť komplexnému zdravotnému vyšetreniu.

Z neho možno odvodiť, či sú anomálie prirodzenými hodnotami, alebo športovcovo telo špecificky reaguje na dlhodobú extrémnu záťaž,“ vraví prezident Slovenskej antidopingovej akadémie.

Čo vám prvé zišlo na myseľ, keď ste sa dozvedeli o nezrovnalostiach v biologickom pase Mateja Tótha, olympijského víťaza z Ria 2016 v chôdzi na 50 kilometrov a majstra sveta?
Prvý pocit mi hovoril, že je to absurdné, aby sa taký špičkový športovec i človek, ktorý dosiahol najväčšie úspechy, dostal do takejto nepríjemnej situácie. Moje prekvapenie vychádza z toho, že ide o atléta, ktorého nepretržite kontrolovali. Biologický pas je dômyselný a sofistikovaný mechanizmus boja proti dopingu, ale… Ale je to nástroj nastavený na nepriame dokazovanie dopingu.

Čo a aké sankcie sa dajú z toho odvodiť?
Sú dve formy na preukázanie porušovania antidopingových pravidiel. Pri analytickej sa prítomnosť zakázanej látky potvrdí exaktným sledovaním jej kvality a kvantity. Druhá forma je neanalytická. Pri nej ide o vyhýbanie sa dopingovým kontrolám, ich odmietnutiam, manipuláciu so vzorkami, obchodovanie so zakázanými látkami, atď. Obe sú z pohľadu porušovania antidopingových pravidiel rovnocenné. V prípade pozitívneho nálezu sa trestajú štyrmi rokmi zastavenia činnosti.

V Tóthovom prípade ide o prvú možnosť. Čo hovoria expertom na doping nezrovnalosti v biologickom pase? Vidia za tým doping?
Nie, tak jednoznačne to vôbec nemožno povedať. V biologickom pase ide o nepriame zistenia. Každá jedna informácia vložená doň sa zakladá na exaktnej analýze a dlhodobom sledovaní. Ak sa nejaká vychýli z normy, môže to byť signál, že športovec môže byť podozrivý z porušenia antidopingových pravidiel – aj tým, že sa do jeho tela dostala zakázaná látka. Nezrovnalosti v biologickom pase znamenajú neštandardné a algorytmické zobrazenie informácií, navyše postavených na matematických modeloch zobrazenia.

Ako ich možno vyhodnotiť?
Ponúkajú sa tri možnosti. Prvá – športovec vedome dopoval. Druhá – nemá nijakú vedomosť o tom, že by užil nedovolenú látku. Môže byť obeťou podvodného konania iných osôb z jeho blízkosti, ktoré ho mohli uviesť do omylu. Tretiu považujem za najvážnejšiu – odchýlky od normy znamenajú porušenie zdravia športovca. Zjednodušene: môže ísť o hematologickú alebo o steroidnú anomáliu. Obe môžu súvisieť s dlhodobou extrémnou záťažou organizmu, prípadne s nejakým iným zdravotným problémom.

Ako sa dá dokázať, že ide o tretiu možnosť?
Dá sa potvrdiť medicínskym, biologickým a analytickým sledovaním. Matej Tóth, aj hociktorý športovec sa v takejto situácii musí podrobiť komplexnému zdravotnému vyšetreniu. Z neho možno odvodiť, či sú anomálie prirodzenými hodnotami, alebo športovcovo telo reaguje na dlhodobú extrémnu záťaž. Je to náročné na dokazovanie, podľa Svetového antidopingového kódexu je dôkazné bremeno na športovcovi, podozrivom z porušenia antidopingových pravidiel. Pri preťažení organizmu ide spravidla o viaceré látky, ktoré môžu ovplyvniť krvotvorbu a steroidný profil. Ak by totiž šlo o nejakú konkrétnu zakázanú látku, nespomínal by sa biologický pas.

Čo čaká Mateja Tótha v najbližších dňoch či týždňoch? Aký býva postup v takýchto prípadoch?
Matej je špičkový športovec medzinárodnej úrovne. Medzinárodná atletická federácia má zaužívaný štandardný postup. Ide o dvojstupňový odvolací mechanizmus. Tótha čaká aj zo zákona o športe šetrenie pred disciplinárnou komisiou Slovenského atletického zväzu. Ak dopadne v jeho neprospech, môže sa odvolať žalobou na civilný súd alebo na Športový arbitrážny súd (CAS) do Lausanne. Ak disciplinárku presvedčí, že šlo o reakciu jeho tela na neprimeranú záťaž alebo je za tým iný zdravotný problém, je to len prvý krok, ešte nemusí mať vyhraté.

Aké sú ďalšie kroky?
Pretože podnet na Mateja Tótha prišiel z Medzinárodnej atletickej federácie, národný zväz musí o rozhodnutí, ktoré prijal, informovať subjekt, z ktorého podnet prišiel, teda Medzinárodnú atletickú federáciu i ďalšie antidopingové autority: národnú antidopingovú organizáciu i Svetovú antidopingovú agentúru. Tie sa môžu stotožniť s rozhodnutím národného zväzu, no môžu aj požiadať o prehodnotenie sankcií. Vychádza sa z charakteru porušenia antidopingových pravidiel a tiež z bežnej praxe pri sankcionovaní podobných porušení.

Trúfate si odhadnúť, koľko to môže trvať, kým zaznie verdikt?
Netrúfam si to odhadnúť. Pomôžem si príkladom: českému cyklistovi Romanovi Kreuzigerovi, ktorý mal tiež nezrovnalosti v biologickom pase, trvalo dva roky, kým sa potvrdilo, že neužil nijakú zakázanú látku.

 

VIAC NA:   https://sport.pravda.sk/ostatne-sporty/clanok/434996-dokazne-bremeno-je-na-tothovi-vravi-expert-na-doping/

 

AUTOR:               Pavol KOMÁR

ZDROJ:                pravda.sk       

ZVEREJNENÉ:  11. júl 2017 / 07:00