Terminológia

All | Latest | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | Submit a name
There are currently 10 names in this directory
ADA SR
Antidopingová agentúra Slovenskej republiky (ADA SR)
Slovenská národná antidopingová organizácia zriadená ako nezávislá organizácia štátnej správy podľa zákona dňa 01. janára 2009. ADA SR prevzala historické poslanie vtedajšieho Antidopingového výboru Slovenskej republiky ako občianského združenia, vytvoreného v roku 1992.

Zdroj: [Antidopingová agentúra Slovenskej republiky] https://www.antidoping.sk

English: [Slovak Anti-Doping Agency (SADA)]


ADAMS

Administratívny a manažérsky systém (ADAMS).

        

English: [Anti-Doping Administration & Management System (ADAMS)]


AIU
Útvar integrity atletiky (AIU) ) je nezávislý orgán, ktorý riadi všetky dopingové a nedopingové otázky súvisiace s celistvosťou atletického športu. Pôsobnosť AIU zahŕňa antidoping, prenasledovanie jednotlivcov zapojených do manipulácie s vekom alebo výsledkami súťaže, vyšetrovanie podvodného správania v súvislosti s prevodmi pravosti a odhaľovanie iného nesprávneho konania, vrátane podplácania a porušovania pravidiel stávkovania. Úlohou AIU je odstrániť podvádzanie z nášho športu a robiť všetko, čo je v jeho silách, na podporu čestných športovcov, ktorí venujú svoj život tvrdej práci a dosahovaniu svojich športových cieľov.

AIU je úplne oddelená od IAAF, ktorej poskytuje správy prostredníctvom svojej vlastnej rady. AIU pracuje s vysokou úrovňou prísnosti a transparentnosti, ktorú očakávajú svetoví športovci a podporovatelia.

Zdroj: [Athletics Integrity Unit] https:// www.athleticsintegrity.org

English: [Athletics Integrity Unit]


Antidopingová agentúra Slovenskej republiky (ADA SR)

Slovenská národná antidopingová organizácia zriadená ako nezávislá organizácia štátnej správy podľa zákona dňa 01. janára 2009. ADA SR prevzala historické poslanie vtedajšieho Antidopingového výboru Slovenskej republiky ako občianského združenia, vytvoreného v roku 1992.

Zdroj: [Antidopingová agentúra Slovenskej republiky] https://www.antidoping.sk

English: [Slovak Anti-Doping Agency (SADA)]


CAS

CAS (Športový arbitrážny súd) je stály špecializovaný rozhodcovský súd v športe. Zabezpečuje rozhodcovské konania, s cieľom uľahčiť riešenie sporov súvisiacich so športom prostredníctvom arbitráže, alebo sprostredkovania prostredníctvom procedurálnych pravidiel prispôsobených špecifickým potrebám športového prostredia. Primárnou úlohou CAS je riešenie všetkých právnych sporov v oblasti športu, vrátane disciplinárnych konaní spojených s porušením antidopingových pravidiel.

 

English: [CAS (Court of Arbitration for Sport)]


Podanie (zakázanej látky alebo metódy)

Poskytnutie, dodanie, dozeranie, uľahčenie alebo iná účasť na použití alebo pokuse o použitie zakázanej látky alebo zakázanej metódy inou osobou. Táto definícia však nezahŕňa konanie bona fide (v dobrej viere) zdravotníckeho personálu zahŕňajúce zakázanú látku alebo zakázanú metódu použitú na skutočné a legálne terapeutické účely alebo iné prijateľné oprávnenie a nezahŕňa konanie zahŕňajúce zakázané látky, ktoré nie sú zakázané v testovaní mimo súťaže, ak okolnosti ako celok nepreukážu, že takéto zakázané látky nie sú zamýšľané na skutočné a legálne terapeutické účely alebo na podporu športového výkonu.

 

English: [Administration]


POLADA
Poľská antidopingová agentúra
Národná antidopingová organizácia ustanovená zákonom dňa 03. júla 2017. POLADA prevzala historické poslanie vtedajšej Komisie proti dopingu v športe vytvorenej v roku 1993.

Zdroj: [Polska Agencja Antydopingowa] https://www.antydoping.pl

English: [Polish Anti-Doping Agency (POLADA)]


Poľská antidopingová agentúra (POLADA)

Poľská národná antidopingová organizácia ustanovená zákonom dňa 03. júla 2017. POLADA prevzala historické poslanie vtedajšej Komisie proti dopingu v športe ( vytvorenej v roku 1993).

Zdroj: [Polska Agencja Antydopingowa] https://www.antydoping.pl

English: [Polish Anti-Doping Agency (POLADA)]


Športový arbitrážny súd

Športový arbitrážny súd (CAS) je stály špecializovaný rozhodcovský súd v športe. Zabezpečuje rozhodcovské konania, s cieľom uľahčiť riešenie sporov súvisiacich so športom prostredníctvom arbitráže, alebo sprostredkovania prostredníctvom procedurálnych pravidiel prispôsobených špecifickým potrebám športového prostredia. Primárnou úlohou CAS je riešenie všetkých právnych sporov v oblasti športu, vrátane disciplinárnych konaní spojených s porušením antidopingových pravidiel.

 

English: [Court of Arbitration for Sport (CAS)]


Utvar integrity atletiky (AIU)
Útvar integrity atletiky (AIU) ) je nezávislý orgán, ktorý riadi všetky dopingové a nedopingové otázky súvisiace s celistvosťou atletického športu. Pôsobnosť AIU zahŕňa antidoping, prenasledovanie jednotlivcov zapojených do manipulácie s vekom alebo výsledkami súťaže, vyšetrovanie podvodného správania v súvislosti s prevodmi pravosti a odhaľovanie iného nesprávneho konania, vrátane podplácania a porušovania pravidiel stávkovania. Úlohou AIU je odstrániť podvádzanie z nášho športu a robiť všetko, čo je v jeho silách, na podporu čestných športovcov, ktorí venujú svoj život tvrdej práci a dosahovaniu svojich športových cieľov.

AIU je úplne oddelená od IAAF, ktorej poskytuje správy prostredníctvom svojej vlastnej rady. AIU pracuje s vysokou úrovňou prísnosti a transparentnosti, ktorú očakávajú svetoví športovci a podporovatelia.

Zdroj: [Athletics Integrity Unit] https:// www.athleticsintegrity.org

English: [Athletics Integrity Unit]Submit a name