EM BERLÍN 2018 – PREZIDENT HANSEN SA PRIPOJIL K SKUPINE ODBORNÍKOV PRE ANTIDOPINGOVÚ DISKUSU 

 

Prezident Hansen sa pripojil k expertnej skupine pre antidopingovú diskusiu / Foto: European Athletics

 

Svein Arne Hansen, prezident Európskej atletiky (European Athletics) sa 11. augusta 2018 pripojil k skupine odborníkov na olympijskom štadióne v Berlíne, ktorí diskutovali o tom, ako národné a medzinárodné združenia bojujú proti dopingu v športe.

Niektoré z otázok, ktoré treba riešiť, zahŕňajú: Aké sú vnútroštátne a medzinárodné združenia na boj proti dopingu? Aké sú rôzne perspektívy? Čo môže robiť politika? Aké opatrenia prijala Národná antidopingová agentúra Nemecka (NADA) v boji proti tomuto problému?

„Toto je mimoriadne dôležitá téma pre všetky športy, nielen atletiku, pretože priamo ovplyvňuje integritu našich súťaží,“ povedal prezident Hansen. „Tu v Berlíne na Majstrovstvách Európy robíme všetko pre to, aby sme odradili podvádzanie. To zahŕňa vykonávanie dopingových testov na tretine športovcov, ktorí sa tu zúčastňujú, pred súťažou aj počas súťaže a prijímanie vzdelávacích kampaní, ktoré upozorňujú športovcov, trénerov a ostatných členov sprievodného personálu o nebezpečenstve dopingu a jeho dôsledkoch. Pre zaistenie čistých podmienok je potrebné zosúladenie úsilia mnohých oblastí záujmov.“

Prezident Hansen sa začlenil do skupiny odborníkov pozostávajúcej z významných hostí z oblasti politiky, športu, antidopingových útvarov a médií. Patrí medzi ne profesor Dr. Winfried Bausback, štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti; Dagmar Freitag, predsedníčka Športového výboru nemeckého Bundestagu; Dr. Lars Mortsiefer, riadiaci výbor NADA; Hajo Seppelt, novinár, ARD; a Silke Kassner, hovorkyňa športovcov DSOB.

Diskusiu moderoval Dr. Clemens Prokop, predseda organizačného výboru Berlín 2018.

Európska atletika je odhodlaná udržať zdravie športovcov a uplatňovať politiku nulovej tolerancie v súvislosti s dopingom. Okrem testovania v rámci súťaže a úzkej spolupráce s Jednotkou spravodajských služieb pre športovcov, aby zdieľali informácie a vykonávali cielené testovanie, vyvinula Európska atletika platformu I Run Clean, ktorá je teraz k dispozícii v 25 jazykoch ako program povinný pre všetkých športovcov zúčastňujúcich sa na budúcich podujatiach Majstrovstiev Európy.

Európska atletika

 

 

VIAC NA:        https://germanroadraces.de/?post_eng=em-berlin-2018-president-hansen-to-join-panel-of-experts-for-anti-doping-discussion-european-athletics-news

AUTOR:          GRR              

ZDROJ:          germanroadraces.de                       

ZVEREJNENÉ: 11. august 2018

 

Tagy: