Zvýšené koncentrácie kobaltu v moči zistené pri bežnej dopingovej kontrole môže pochádzať z vitamínu B12


 

Sumarizácia

V roku 2015 bol kobalt pridaný do Zoznamu zakázaných látok Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) a používanie produktov, ktoré vedú k zisteniu farmakologicky relevantného množstva anorganického kobaltu, bolo pre športovcov vždy zakázané. Naproti tomu je povolené dopĺňanie organicky viazaného kobaltu. Doteraz sa dopingové kontrolné vzorky moču bežne analyzujú na celkové koncentrácie kobaltu pomocou hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS). Aj keď ešte nebola stanovená žiadna prahová hodnota alebo hladina nahlasovania, nad ktorou by sa koncentrácie kobaltu v moči mali považovať za nepriaznivé analytické nálezy, uvádzalo sa, že referenčné koncentrácie v moči sa pohybujú medzi 0,1 a 2 ng / ml.

 

VIAC NA: https://www.dshs-koeln.de/institut-fuer-biochemie/aktuelles-termine/aktuelles/meldung/meldung/cobalt-doping-and-vitamin-b12-new-publication/

AUTORI:  Knoop, A., Görgens, C., Geyer, H., & Thevis, M.

ZDROJ:   dshs-koeln.de/institut-fuer-biochemie         

PUBLIKOVANÉ:  15. apríl 2020

Tagy: