PÔVODNÝ VÝSKUM O PREDPISOVANÍ GLUKOKORTIKOIDOV LEKÁRMI V ŠPORTOVEJ PRAXI USKUTOČNENÝ V TRIDSIATICH KRAJINÁCH

 

Glukokortikoidy sa bežne predpisujú v lekárskej praxi. Pri podávaní určitými spôsobmi sú glukokortikoidy zakázané. Použitie glukokortikoidov lekármi často nie je oznamované.

Formou „online“ prieskumu boli dotazovaní lekári pôsobiaci vo vrcholovom športe na  medzinárodnej úrovni. Prieskum sa pýtal lekárov na ich používanie glukokortikoidov u športovcov a na pochopenie predpisov WADA týkajúcich sa používania glukokortikoidov počas súťaže.

Ilustrácia / Archív SAA

 

Prieskumu sa zúčastnilo 603 lekárov športového lekárstva z 30 rôznych krajín. Väčšina z nich (> 85%) rutinne aplikovala glukokortikoidy injekčne a / alebo predpisovala glukokortikoidy inými spôsobmi. Medzi lekármi z rôznych krajín boli značné rozdiely v bežných spôsoboch injekčnej aplikácie, ako aj v druhoch používaných glukokortikoidov. Pomerne malé percento lekárov v oblasti športu (<25%) presne identifikovalo, ktoré spôsoby podania glukokortikoidov sú počas súťaže zakázané WADA. Došlo k veľkým rozdielom v tom, ako dlho pred súťažou by používanie glukokortikoidov spôsobilo, že lekár by zvážil podanie žiadosti o výnimku na terapeutické použitie (TUE). Lekári by radi uvítali viac odborných informácií a praktických skúsenosti z aplikácie týchto zakázaných látok ako aj celkové zlepšenie informovanosti o antidopingovej regulácii.

 

VIAC NA:       https://bjsm.bmj.com/content/early/2020/02/05/bjsports-2019-101175.full

ZDROJ:          bit.ly/2VJ3lrY              

ZVEREJNENÉ: 05. február 2020

Tagy: