PREZIDENT SLOVENSKEJ ANTIDOPINGOVEJ AKADÉMIE MIROSLAV MOTYČÍK O PRÍPADE MATEJA TÓTHA PRE HN

Foto: TASR

Prezident Slovenskej antidopingovej akadémie Miroslav Motyčík o prípade Mateja Tótha pre HN:

 

Prečo o prípade Mateja Tótha nerozhoduje priamo Medzinárodná asociácia atletických federácií IAAF, ale Jednotka integrity atletiky AIU?
Tento útvar koordinuje činnosť, vrátane antidopingu na úrovni IAAF. Vznikol kvôli schopnosti riešiť komplikované, až sofistikované dopingové prípady so snahou o absolútne profesionálne riešenia. Okrem zamestnancov sa opiera aj o poznatky odborných skupín a o expertné posúdenia z pracovísk z celého sveta vrátane antidopingových laboratórií.

 

Na stanovisku pracujú už vyše dva mesiace. Je bežné, že to trvá tak dlho?
Pôvodné oznámenie a rozhodnutie poukazuje na nejednoznačnosť porušenia antidopingového pravidla. Na druhej strane, vzhľadom na jednoznačné argumenty použité disciplinárnou komisiou Slovenského atletického zväzu zrejme doteraz neboli vyhodnotené voči prvotnému disciplinárnemu obvineniu.

 

Aktuálne stojí celý prípad na tom, či IAAF odoslala poštou oznámenie o napadnutí rozhodnutia disciplinárnej komisie o nevine Mateja Tótha.
Nie je podstatné, aký mechanizmus, aké médium sa použije na tento účel. Dôležité je rozhodnutie. Pravidlá ho dovoľujú ešte odložiť aj napriek tomu, že mal byť verdikt definitívne známy do 20. decembra. Vážnosť rozhodnutia aj z pohľadu možného vývoja v tejto oblasti do budúcna ich zaväzuje k tomu, aby bolo maximálne objektívne.

 

Prípad Tóth môže byť precedensom a ovplyvniť vývoj v nasledujúcich, podobných nezrovnalostiach v biologickom pase?
Jednotka integrity atletiky a IAAF majú nad sebou Damoklov meč. Ich rozhodnutie musí byť jednoznačné, aby splnilo základné princípy boja proti dopingu. Musia vylúčiť podozrenia o manipulácii s výsledkami. Ide o zdokonalenie systému, pretože omyly v tejto oblasti nie sú prípustné.

 

V čom je dopingové podozrenie u Mateja Tótha odlišné v porovnaní s nedávno medializovaným problémom cyklistu Christophera Frooma?
V prípade Mateja ide o nepriame dokazovanie dopingu v rovine použitia biologického pasu. V prípade Frooma je to priame dokazovanie zo vzorky aj s vážnejším špecifikom – že danú látku, odhliadnúc od zisteného množstva, používal v súlade s udelenou výnimkou. U Mateja zrejme boli nedostatočne zvážené jeho jedinečné a špecifické parametre tela, prispôsobivosť na zmenu vonkajších aj vnútorných parametrov pri športovej činnosti. Tými sú nadmorská výška, terapia, prípadne aj dehydratácia či hodina vykonania samotného odberu.

 

Z Vašich odpovedí sa dá odhadnúť, že veríte v Tóthovu nevinu.
Ja verím princípom a pravidlám, ktoré sú nastavené a verím, že nezlyhajú. Z pohľadu doterajšej interpretácie prípadu mu fandím a želám, aby bol čo najskôr očistený. A aby bol zbavený viny, ktorá mu bráni v jeho športovej činnosti a v ďalšom napredovaní.

 

Môže si olympijský víťaz v chôdzi na 50 kilometrov vymáhať finančné škody, ktoré mu vznikli z dôvodu obhajoby?
Samotný princíp arbitrážneho konania je založený aj na tejto možnosti. Samozrejme, ak je mu spôsobená ujma a vie ju preukázať, môže požadovať náhradu nákladov.

 

A keď sa prípad nedostane na Športový arbitrážny súd do Lausanne?
Potom sa nemá čo nahradzovať. Ak vychádzame z antidopingových pravidiel a existujúcej regulácie – dôkazné bremeno je vždy na strane športovca. Akékoľvek prostriedky vynaložené týmto smerom sú záležitosťou športovca. Druhou vecou je nastavenie pravidiel, aby k takejto situácii v budúcnosti neprišlo. Nie každý má finančné prostriedky na takúto obhajobu a nemôže byť diskriminovaný.

 

Čo konkrétne vás na prípade Mateja Tótha najviac zaujalo?
Že zo začiatku z jednoznačného deklarovania porušenia antidopingových pravidiel sa prípad posúva do roviny nerešpektovania individuálnych hodnôt a parametrov športovca. Zaujal ma práve ich vplyv na nastavenie existujúcich pravidiel. Aj IAAF môže tento prípad pomôcť získať nové poznatky, aby v budúcnosti zobrali do úvahy individuálne odlišnosti a jedinečnosť ľudského tela a jeho prejavy v extrémnej záťaži, akou je vrcholový šport.

 

Podľa IAAF mal Tóth manipulovať s vlastnou krvou využitým nedovolených metód, konkrétne autológnej transfúzie.
Pri bežnej vedeckej a analytickej praxi vyhodnocovania hodnôt biologického pasu sa konštatuje predpokladané použitie tejto metódy. Ono jej uskutočnenie si nevyžaduje žiadne výrazné finančné náklady a aj v slovenských podmienkach je to možné. Je to skoro až rutinná aktivita ale predpokladám, že v prípade Mateja k tomuto neprišlo.

 

Evidujete v posledných rokoch zvýšený záujem športovcov o služby vašej antidopingovej akadémie?
Záujem o naše služby enormne narastá. Ide o to, že športovec má mať čas na prípravu, rozvoj schopností a priestor na ich preukázanie. Nemôže byť zaťažovaný antidopingovými činnosťami, ktorých je veľa. Má mať podanú pomocnú ruku, aby získal informácie vhodnou formou a s minimálnou záťažou na športovú kariéru.

 

Vy teda sledujete najnovší zoznam zakázaných látok a následne športovcov informujete, ktoré nové látky, respektíve lieky sú už nepovolené?
Zjednodušene áno. Najnovší zoznam je zverejnený od prvého októbra a vstupuje do platnosti od januára budúceho roka. No nielen na toto upozorňujeme. Ale aj na bežné chyby, ktoré sa dejú v príprave športovca. A to vrátane práv a povinností pri dopingovej kontrole, nastavenia stravy či používanie doplnkovej výživy. Tieto prípravky sú obrovským problémom – pri ich nesprávnom výbere či užívaní môžu mať zásadný vplyv na zdravie športovca aj na možné porušenie antidopingových pravidiel.

 

AUTOR:              Vladimír TRÁVNIČEK

ZDROJ:               hnonline.sk                 

ZVEREJNENÉ: 22. december 2017

 

Tagy: