COVID-19: IPC VYDÁVA NOVÚ SMERNICU PRE ANTIDOPINGOVÉ TESTOVANIE

Medzinárodný paralympijský výbor zaviedol nové opatrenia na ochranu zdravia športovcov, ako aj personálu na odber vzoriek

Ilustrácia: ⒸIPC

 

V dôsledku pandémie COVID-19 Medzinárodný paralympijský výbor (IPC) upravil svoj antidopingový testovací program tak, aby bol v súlade s najnovšími usmerneniami vydanými Svetovou zdravotníckou organizáciou a Svetovou antidopingovou agentúrou (WADA).

WADA nedávno vydala aktualizované usmernenie pre antidopingové organizácie zamerané na obnovenie testovania športovcov, pretože dekontaminácia vedie k obnoveniu alebo návratu k normálnym programom kontroly dopingu v mnohých krajinách po celom svete.

IPC chce po implementácii usmernení WADA zaistiť, aby testovanie bolo vykonávané zvlášť ohľaduplne a bez ohrozenia zdravia a pohody športovcov, ale

vzhľadom na riziká infekcie COVID-19 sú zavedené aj nové opatrenia na ďalšiu ochranu zdravia športovcov, ako aj personálu na odber vzoriek.

 

VIAC ON: https://www.paralympic.org/news/covid-19-ipc-issue-new-guidelines-anti-doping-testing

AUTOR: IPC

ZDROJ: paralympic.org

PUBLIKOVANÉ: 19. mája 2020

Tagy: