MOBILNÉ APLIKÁCIE V SYSTÉME DOPINGOVEJ KONTROLY

 

Mobile doping controls

Nová úroveň boja proti dopingu

 

Boj proti dopingu je komplexný a veľmi sofistikovaný systém pravidiel, postupov, informácií a aktivít, nevynímajúc systém dopingovej kontroly.  Pod termínom dopingová kontrola pritom nechápeme len samotný odber biologickej vzorky, ale aj celý rad činností, zakladajúcich sa na zberaní informácií, plánovaní, rozhodovaní, ako aj samotný proces odberu, prepravy a analýzy vzorky, vrátane dokumentovania všetkých nevyhnutných úkonov, viažúcich sa na celkový proces dopingovej kontroly.  Všetky tieto činnosti predstavujú relatívne komplikovaný a často náročný proces, založený na precíznom spracovaní dokumentácie v papierovej, resp. printovej forme. Proces spracovania dokumentácie dopingovej kontroly je po celé desaťročia výhradne manuálny proces, ktorý môže byť ovplyvnený mnohými ľudskými faktormi, najmä časovým, stresovým, či procesným a spôsobuje veľa rozličných pochybení, s dôsledkami vedúcimi k zlyhaniu a tiež k celkovému zneplatneniu samotnej dopingovej kontroly.    

 

Moderné technológie napomáhajú eliminovať ľudské chyby aj v oblasti dopingovej kontroly v športe. Pre tento účel bol vyvinutý systém MODOC – digitalizovaný  integrovaný systém plánovania, vykonávania a dokumentovania realizovaných dopingových kontrol. Naviac, dokumentácia je prístupná všetkým zúčastneným stranám kedykoľvek, pri rešpektovaní veľmi prísnych pravidiel GDPR.

 

 

Systém MODOC Vám pomôže vykonať kontrolu formou riadeného procesu, prostredníctvom ktorého sú zozbierané všetky potrebné informácie a následne bezpečne uloží získané dáta pre ďalšie spracovanie. Všetky relevantné úkony je možné vykonávať v reálnom čase použitím kompatibilného mobilného zariadenia (iOS alebo Android Tablet/Smartfón).

 

 

Systém MODOC spĺňa všetky podmienky stanovené Svetovým antidopingovým kódexom a je plne v súlade s Medzinárodnou normou pre testovanie a vyšetrovanie. Rovnako zahŕňa najnovšie poznatky a zohľadňuje všetky špecifiká pre výkon dopingovej kontroly v rámci antidopingovej komunity. Elektronický systém môže byť použitý vo všetkých testovacích situáciách – počas súťaže, ale aj mimo súťaže, či už počas tréningu alebo aj pri testovaní v súkromí športovca a jeho použitie je veľmi výhodné pri testovaní v kolektívnych športoch. Navyše elektronický systém ponúka veľký počet ďalších profesionálnych funkcionalít, vďaka ktorým je schopný pokryť aj tie najrozmanitejšie situácie, ako sú napr. offline mód, vykonávanie kontroly súčasne viacerými DCO, snímanie čiarových kódov, prenos a okamžité zálohovanie dát na bezpečnom úložisku ako aj následné flexibilné a vysoko efektívne spracovanie zozberaných dát v celkovom manažmente dopingovej kontroly.

 

 

VIAC NA:        http://pwc-modoc.com

AUTOR:          SAA

ZDROJ:          modoc.com / cannypack.com        

ZVEREJNENÉ: 24. máj 2018