NA SLOVENSKU VEDIE MARIHUANA

 

Najviac používanou drogou v Slovenskej republike je marihuana. Ako uvádza Európska správa o drogách 2017 Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) [1] pri mapovaní drogovej situácie, mal s ňou v predchádzajúcom roku skúsenosť skoro každý deviaty mladý obyvateľ krajiny vo veku 15 až 34 rokov. V štatistickom vyjadrení to bolo 9,3 percenta mladých ľudí, podľa odahov približne u 4 percent žien a 13,8 percenta mužov. V celkovom porovnaní 28 európskych krajín je priemerná početnosť užívateľov marihuany na úrovni 18 percent, pričom najviac užívateľov je dokumentovaných v Česku a Francúzsku. [2]

Medzi ďalšími drogami boli na Slovensku zaznamenané najmä MCMA na úrovni 1,2 percenta, amfetamíny 0,8 percenta a kokaín 0,3 percenta. [3]

 

Viac informácií sa dozviete na portáli: www.emcdda.europa.eu

 

Referencie:

[1]        Európska správa o drogách 2017 / Trendy a vývojové zmeny, EMCDDA, 2017

[2]        www.emcdda.europa.eu/data/stats2017

[3]        Balík Európska správa o drogách 2017 je dostupný na www.emcdda.europa.eu/edr2017

 

 

 

Európska správa o drogách 2017 bola prezentovaná Európskym monitorovacím centrom pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) na stretnutí odborníkov z oblasti drogovej problematiky v Bratislave dňa  06. júna 2017, organizovanom Národným monitorovacím centrom pre drogy (NMCD) pri Oddelení monitorovania drog Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Jej obsahový rámec prezentovala výskumná analytička EMCDDA, pani Teodora Groshkova. Špecifiká slovenského prostredia prezentoval vedúci NMCD,  pán Imrich Šteliar.

 

VIAC NA:            www.infodrogy.sk

AUTOR:                 SAA

ZDROJ:                  antidopings.eu       

ZVEREJNENÉ:    06. jún 2017 / 18:26