BÝVALÝ OLYMPIONIK ODMIETA ARGUMENTY DICKA POUNDA, ŽE AMERICKÝ ANTI-DOPINGOVÝ ZÁKON JE HROZBOU PRE ÚSILIE SVETOVEJ ANTOPINGOVEJ AGENTÚRY

Grigory Rodchenkov, vľavo, s Bryanom Fogelom v časti „Icarus“. Rodchenkovove dopingové odhalenia viedli k zákazu Ruska z hier 2018 a k ruskej kampani, ktorá ho diskreditovala (alebo ešte horšie).

Fotografie: Netflix Netflix / Netflix

 

Redakcia The Province dňa 18. augusta 2020 uverejnila článok s názvom „Dick Pound kritický proti americkému antidopingovému tlaku“, ktorý útočí na Rodčenkov antidopingový zákon, ako navrhovaný zákon, ktorý je pred schválením v americkom kongrese. Na túto skutočnosť reaguje Noah Hoffman, dvojnásobný americký olympionik v behu na lyžiach.

 

V článku sa uvádza, že zákon „by americkým orgánom umožnil začať právne kroky proti spolupracovníkom dopingových podvodov – ale iba proti medzinárodným podvodom. Americké podvody sú oslobodené. “

Toto tvrdenie je očividne nepravdivé. Návrh zákona nerozlišuje medzi americkými a medzinárodnými páchateľmi dopingových podvodov. Text zákona (uvedený na  congress.gov) uvádza: „Je nezákonné, aby každá osoba, iná ako športovec, vedome realizovala … obchodnú schému ovplyvňovala použitím zakázanej látky alebo zakázanej metódy akúkoľvek väčšiu medzinárodnú športovú súťaž. “

„Významná medzinárodná športová súťaž“ je v návrhu zákona definovaná ako akákoľvek športová udalosť, ktorá sa riadi Kódexom Svetovej antidopingovej agentúry (WADA), súťaží aspoň jeden americký a traja medzinárodní športovci a buď dostáva sponzorstvo od amerického subjektu, alebo sa vysiela v USA. Návrh zákona sa preto vzťahuje na Američanov aj na športovcov, ktorí nie sú Američanmi a dopúšťajú sa dopingových podvodov pri udalostiach, ktoré sa organizujú vo vnútri alebo mimo Spojených štátov“.

Z článku ďalej vyplýva, že antidopingový „Rodčenkov zákon“ podkopáva WADA a globálnu harmonizáciu antidopingových pravidiel. Toto tvrdenie nezohľadňuje skutočnosť, že návrh zákona používa globálny Kódex WADA na určenie toho, čo je alebo nie je dopingový podvod. Návrh zákona tiež nariaďuje zdieľanie informácií medzi orgánmi činnými v trestnom konaní a americkou antidopingovou agentúrou, organizáciou, ktorá spolupracuje s WADA na presadzovaní globálnych antidopingových pravidiel v Amerike.

Nakoniec, prostredníctvom citátov od Dicka Pounda a Ulricha Haasa, článok napáda menovku zákona Grigorij Rodčenkova a uvádza, že legislatíva „urobí (antidopingových) oznamovateľov ešte nervóznejšími pri rozhovore s úradmi.“ V tomto článku sa nespomína, že Rodchenkov, najúčinnejší antidopingový oznamovateľ za posledných 20 rokov, je v súčasnosti v USA v programe na ochranu svedkov po tom, ako dostal mnohé oznámenia ohrozenia svojho života a že WADA nemá prostriedky na jeho ochranu alebo iných oznamovateľov. Rodčenkov Antidopingový zákon zaručuje, že voči budúcim oznamovateľom bude uplatnený rovnaký prístup na úrovni ochrany ako Dr. Rodčenkov.

Nepresnosti a jednostrannosť  článku podporujú kampaň WADA na podkopanie Rodčenkovho antidopingového zákona. V skutočnosti Rodchenkovský antidopingový zákon vnáša moc federálnych orgánov presadzovania práva USA do globálneho boja za čistý šport a je plne v súlade s Medzinárodným dohovorom proti dopingu v športe. Je podporovaný medzinárodnými organizáciami FairSport a Global Athlete a bude napredovať v globálnom antidopingovom hnutí.

Noah Hoffman

 

POZNÁMKA SAA: Noah Hoffman je dvojnásobný americký olympionik v behu na lyžiach

MORE ON:   https://theprovince.com/opinion/letters/letters-to-the-province-aug-24-2020-rodchenkov-act-will-advance-the-global-anti-doping-movement

AU              Noah Hoffman, Vancouver

SOURCE:     theprovince.com    

PUBLISHED: August 23, 2020

 

Tagy: