PRÍPAD MATEJ TÓTH: ODCHÝLKA NEZNAMENÁ AUTOMATICKY DOPING

Foto: Denník Šport / archív

 

Na tému biologických pasov sme sa zhovárali s docentom Jiřím Suchým z Fakulty telesnej výchovy a športu Karlovej univerzity v Prahe, ktorý sa dlhodobo venuje výskumu vplyvu tréningu vo vysokej nadmorskej výške na výkonnosť športovcov.

 

Debata s českým odborníkom, ktorý je aj člen vedeckej rady FTVŠ UK v Bratislave, sa niesla vo všeobecnej rovine, pričom Jiří Suchý nevedel, že Matej Tóth mal odchýlku v biologickom pase.

 

DOCENT JIŘÍ SUCHÝ Z FTVŠ KU V PRAHE OTVORENE HOVORÍ, ŽE SPOĽAHLIVOSŤ BIOLOGICKÝCH PASOV ŠPORTOVCOV JE MIZERNÁ

 

Skúste prosím jednoducho vysvetliť – napríklad laikovi – čo je vlastne biologický pas športovca…

„V podstate je to len špecifický názov pre realizáciu a následnú elektronickú evidenciu analýz predovšetkým krvných vzoriek.“

Na akom princípe funguje? Čo sa vyhodnocuje?

„Slúži k longitudinálnemu, čiže dlhodobému sledovaniu najmä krvného obrazu, a ak sa hodnoty výrazne odlišujú od predchádzajúcich, dotyčný je obvinený z používania zakázaných látok. V minulosti musel športovec jednoznačne prekročiť jasne definovanú hodnotu, dnes ju nemusí. Stačí mať len výraznú zmenu v porovnaní s predchádzajúcim meraním.“

Ktorí športovci používajú biologický pas?

„Momentálne len vrcholoví, absolútna špička.“

Aká je podľa vás spoľahlivosť pasu športovca?

„Mojou optikou – zaoberám sa tréningom vo vyššej nadmorskej výške – do ktorej vidím, je mizerná. Na prvý pohľad to vyzerá tak, že metodika biologického pasu športovca je úplne jasná, ale neplatí univerzálne. Ktorá odchýlka znamená, že športovec dopoval, a ktorá je len dôsledok fyziologickej zmeny?“

 

Jiří Suchý / Foto: Denník Šport / archív

 

Ak tomu správne rozumieme, nie je presne stanovená hranica ako napríklad pri anabolikách, že toto je hranica, ktorú, ak prekročím, ide jednoznačne o doping…

„Áno, presne tak. Športovec jednoznačne nevie, v akých limitoch sa má držať, ak nechce mať problém…“

Čo znamená, ak sa u športovca objaví štatistická odchýlka od pásma, v ktorom by sa mali hodnoty jeho krvného obrazu pohybovať?

„Dopingový priestupok.“

Znamená takáto odchýlka, že športovec použil stopercentne nejaké zakázané prostriedky alebo zakázanú metódu, napríklad autotransfúziu krvi?

„To rozhodne nie! Príčina odchýlky môžu byť napríklad fyziologické zmeny v dôsledku tréningu v nadmorskej výške. Vtedy vám hodnoty vyskočia. Odchýlky môžu takisto súvisieť s hydratáciou alebo dehydratáciou organizmu, ktorá je pre červené krvinky pomerne zásadná. Príčinou nezrovnalostí môže byť aj ochorenie. Posudzovanie hodnôt v biologickom pase je veľmi individuálna vec.“

Ako je možné, že českého cyklistu Romana Kreuzigera Medzinárodná cyklistická únia (UCI) obvinila z dopingu, pričom hodnoty z jeho vzoriek sa pohybovali medzi dolnou a hornou hranicou a nikdy žiadnu z nich neprekročili?

„Myslím si, že v tom bola aj politika a rôzne iné záujmy. Preto treba aj pri biologických pasoch jasne stanoviť, čo je doping a čo nie.“

Existuje šanca, že vznikne niečo dokonalejšie ako biologický pas športovca, alebo ten sa zdokonalí natoľko, že nevzniknú pochybnosti, či niekto dopoval alebo nie?

„Bude to nevyhnutné. Ak si dobre pamätám, WADA vypísala na jar grant na spresnenie metodiky vyhodnocovania pasov tak, aby bolo na prvý pohľad jasné, že športovec dopoval, a kde je odchýlka len dôsledok fyziologickej zmeny. Ja to v súčasnosti neviem určiť a ak si niekto myslí, že to vie, nehovorí podľa mňa pravdu.“ 

VIAC NA:          https://sport.aktuality.sk/c/285179/pripad-matej-toth-odchylka-neznamena-automaticky-doping/

 

 

AUTOR:            BOGDÁNYI Gabriel

ZDROJ:            sport.aktuality.sk       

ZVEREJNENÉ:  11. júl 2017 / 07:00

 

Tagy: