PODPORTE OCHRANU ZDRAVIA

MLADÝCH ŠPORTOVCOV,

FAIR PLAY A ČISTÝ ŠPORT BEZ DOPINGU

 

Darujte podiel z Vašich daní na ochranu, pomoc a poradenstvo športujúcim deťom a mladým športovcom v boji proti dopingu v športe

 

Názov:            SLOVENSKÁ ANTIDOPINGOVÁ AKADÉMIA

Sídlo:              902 01 Pezinok, Vincúrska 8

Právna forma:  občianske združenie

IČO:                50055542

 

 

FYZICKÉ OSOBY MÔŽU POUKÁZAŤ 2% DANE ZA ROK 2023.

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane za zdaňovacie obdobie 2023

 

Riadne vyplnené daňové priznanie odovzdajte najneskôr do 31.03.2024 na príslušný daňový úrad. 

Vyplnené tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“ spolu s „Potvrdením o zaplatení dane“ odovzdajte / zašlite najneskôr do 30.04.2024 na príslušný daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 

PRÁVNICKÉ OSOBY MÔŽU POUKÁZAŤ 1% ALEBO 2% DANE 

z príjmov právnickej osoby za rok 2023, minimálne však 8 Eur.

 


VZORY TLAČÍV

UNIVERZÁLNE TLAČIVO – VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ SUMY DO VÝŠKY 2% (3%) ZAPLATENEJ DANE ZA ZDAŇOVACIE OBDOBIE 2023

 

 


 

Ďakujeme Vám, že poukázaním podielu Vami uhradených daní za rok 2023 podporíte ochranu zdravia mladých športovcov, čistého športu, fair play.

 

 

AKTUÁLNY ZOZNAM PRIJÍMATEĽOV 2% PRE ROK 2024.

Notársky centrálny register určených právnických osôb

 

DVE PERCENTÁ – SLOVENSKÁ ANTIDOPINGOVÁ AKADÉMIA

 

DVE PERCENTÁ – ZOZNAM ORGANIZÁCIÍ – PRIJÍMATEĽOV PODIELU ZAPLATENEJ DANE

 

 

 

Ďakujeme všetkým,

ktorí sa rozhodli poukázať podiel Vami uhradených daní za rok 2023

na rozvoj čistého športu, fair play

a ochranu zdravia mladých športovcov.