PODPORTE OCHRANU ZDRAVIA

MLADÝCH ŠPORTOVCOV,

FAIR PLAY A ČISTÝ ŠPORT BEZ DOPINGU

 

Darujte podiel z Vašich daní na ochranu, pomoc a poradenstvo športujúcim deťom a mladým športovcom v boji proti dopingu v športe

 

Názov:            SLOVENSKÁ ANTIDOPINGOVÁ AKADÉMIA

Sídlo:              902 01 Pezinok, Vincúrska 8

Právna forma:  občianske združenie

IČO:                50055542

 

 

FYZICKÉ OSOBY MÔŽU POUKÁZAŤ 2% DANE ZA ROK 2021.

Individuálne podanie daňového priznania pre fyzické osoby

V daňovom priznaní je uvedená možnosť poukázania 2% z dane v prospech prijímateľa. Riadne vyplnené daňové priznanie odovzdajte najneskôr do 31.03.2022 na príslušný daňový úrad. Minimálna výška poukazovaného podielu zaplatenej dane je vždy 3 Eur.

 

Zamestnanci na podklade ročného Potvrdenia o zaplatení dane

Zamestnanci do 15.02.2022 požiadajú zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň spolu s vystavením Potvrdenia o zaplatení dane. Podľa vystaveného Potvrdenia môžete v prospech prijímateľa poukázať za rok 2021 2% z Vami zaplatenej dane.

Vyplňte tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z prijmov fyzickej osoby“ najneskôr do 30.04.2022 zašlite na príslušný daňový úrad podľa Vášho bydliska, spolu s Potvrdením o zaplatení dane.

 

PRÁVNICKÉ OSOBY MÔŽU POUKÁZAŤ 1% ALEBO 2% DANE 

z príjmov právnickej osoby za rok 2021, minimálne však 8 Eur.

 


VZORY TLAČÍV

 

POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti 2021

 

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osôob 2021

 

 


 

Ďakujeme Vám, že poukázaním podielu Vami uhradených daní za rok 2021 podporíte ochranu zdravia mladých športovcov, čistého športu, fair play.

 

 

AKTUÁLNY ZOZNAM PRIJÍMATEĽOV 2% PRE ROK 2022.

https://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Poberatelia2zdane%E2%80%93vyh%C4%BEad%C3%A1vanie/Poberatelia2zdane%E2%80%93detail.aspx?id=10971

 

https://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=28023

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1g66HNSey52VC5H30Qn6TFEtwgFjWvPwU9CbV-9ELank/edit#gid=1307575004

 

 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli poukázať podiel Vami uhradených daní za rok 2021

na rozvoj čistého športu, fair play

a ochranu zdravia mladých športovcov.