SVOJU ČINNOSŤ ZAČALA NOVOVYTVORENÁ POĽSKÁ ANTIDOPINGOVÁ AGENTÚRA

V stredu 3. júla 2017  začala svoju činnosť Poľská antidopingová agentúra.

Poľská antidopingová agentúra (POLADA) prevzala všetky povinnosti vtedajšej Komisie proti dopingu v športe ( vytvorenej v roku 1993), ktorú viedol prof. Jerzy Kazimierz Smorawiński.

POLADA ako národná antidopingová agentúra je postavená na úplne novom právnom systéme. Odvolaním sa na nový zákon, ktorý nadobudol účinnosť  01. júla 2017 , sa nebude zaoberať  len antidopingovou rutinou, vrátane disciplinárnych postihov, ale tiež zodpovedá  za vyvodenie  trestnej zodpovednosti v športe.  Navyše nelegálny doping alebo podvodné konanie bude riešiť  ako priestupok končiaci udlením pokuty alebo odňatím slobody až na tri roky. Trestná zodpovednosť je viazaná predovšetkým na osoby podieľujúce sa na obchode so zakázanými látkami.

Sprísnenie antidopingových pravidiel Poľska je odozvou na vtedajšiu rozdielnosť pravidiel a nadväzných antidopingových opatrení v mnohých európskych krajinách. POLADA touto zmenou chce dosiahnúť zavedenie  štandardných disciplinárnych postupov a sankcií  za doping,  a tak napomôcť  celkovej unifikácii antidopingovej regulácie na národnej úrovni.

 

VIAC NA:

http://www.antydoping.pl/ostatnie-posiedzenie-komisji-do-zwalczania-dopingu-w-sporcie/

http://www.przegladsportowy.pl/inne-dyscypliny,polada-przejmuje-obowiazki-komisji-do-zwalczania-dopingu-w-sporcie,artykul,796305,1,307.html

 

ZDROJ:          SAA

AUTOR:         SAA

ZVEREJNENÉ: 03.07.2017 / 22.43