PREZIDENT WADA WITOLD BAŃKA VYZVAL EURÓPSKU ÚNIU K VÄČŠIEMU SMEROVANIU NA ANTIDOPING

 

Foto: WADA

 

Prezident Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) Witold Bańka vyzval Európsku úniu (EÚ), aby ochranu čistého športu zaradila medzi priority všetkých budúcich predsedníctiev EÚ a vo všetkých budúcich verziách Plánu práce EÚ pre šport.

V prejave na Antidopingovej konferencii EÚ, uskutočnenej v Prahe, Česká republika, v dňoch 7. – 8. novembra 2022., ktorá sa konala počas českého predsedníctva v Rade EÚ, bol prezident WADA medzi niekoľkými športovými lídrami, aby predniesol uvítací prejav k účastníkom tohtoročnej konferencie.

Prezident Bańka vo svojom prejave zdôraznil dôležitosť pokračujúcej spolupráce medzi WADA a EÚ pri ochrane športovcov na celom kontinente aj mimo neho.

 

Konferencia bola zameraná na viacero tém:

o   Podpora zdravého životného štýlu a čistého športu u mladých športovcov;

o   Úloha WADA, národných antidopingových organizácií a vládnych inštitúcií v riadení antidopingu;

o   Úloha vzdelávania pri ochrane čistého športu;

o   Ochrana osobných údajov v antidopingu z pohľadu EÚ;

o   Pilotný projekt WADA zameraný na budovanie vyšetrovacích kapacít a kapacít v Európe, ktorý je spolufinancovaný EÚ;

     a

o   Úloha EÚ pri ochrane čistého športu

 

VIAC NA: https://www.wada-ama.org/en/news/wada-president-calls-greater-focus-anti-doping-within-european-union

ZDROJ: wada-ama.org

ZVEREJNENÉ: 8. novembra 2022

Tagy: