PROJEKT „NEGATÍVNY VPLYV ANABOLÍK NA ZDRAVIE MLADÝCH ŠPORTOVCOV“

 

 

Pilotný projekt Slovenskej antidopingovej akadémie.

 

Projekt bol spolufinancovaný 

z Grantového programu Hlavného mesta SR Bratislavy,  pre voľný čas, šport a sociálne aktivity.       

                  

Projekt poskytuje základné informácie o anabolických látkach, ich škodlivom vplyve na ľudský organizmus a je smerovaný na ochranu zdravia mladých športovcov.

Projekt je spracovaný v printovej verzii a bol zverejnený formou „ppt“ prezentácie spolu s lektorským výkladom, na celkom 8 verejných prezentáciách, s účasťou cca 280 osôb. Každý účastník prezentácie obdržal rovnomennú brožúrku v printovej verzii.


 

 Špecifikácia projektu:

„NEGATÍVNY VPLYV ANABOLÍK NA ZDRAVIE MLADÝCH ŠPORTOVCOV“

Brožúra 123×123 mm, 24 strán, V1,  ISBN: 978-80-972461-0-5

©  SLOVENSKÁ ANTIDOPINGOVÁ AKADÉMIA

Bratislava, 2016