WADA ZVEREJNILA RUSADA PLÁN NA DOSIAHNUTIE SÚLADU S KÓDEXOM

 

Svetová antidopingová agentúra (WADA) zverejnila Plán na dosiahnutie súladu so Svetovým antidopingovým kódexom ( Kódex), ktorý načrtáva kritériá obnovenia, ktoré musí splniť Ruská antidopingová agentúra (RUSADA) predtým, ako nezávislý Výbor na kontrolu súladu WADA (CRC) odporučí Nadačnému predsedníctvu WADA, aby opäť deklarovalo súlad s Kódexom. Plán bol vypracovaný a dohodnutý s RUSADA; ako aj Ministerstvom športu, Národným olympijským výborom a Nezávislou verejnou antidopingovou komisiou.

Dňa 18. novembra 2015 bola RUSADA vyhlásená za nesúladnú s Kódexom na základe kľúčového odporúčania správy Nezávisej Poundovej komisie WADA z 09. novembra 2015, ktorá odhalila rozsiahly doping v ruskej atletike. Nesúlad RUSADA s Kódexom bolo ďalej odhalené WADA prostredníctvom nezávislého McLarenovho vyšetrovania, ktoré 18. júla 2016 odhalilo inštitucionalizovanú manipuláciu procesu dopingovej kontroly v Rusku.

 

VIAC NA:          https://www.wada-ama.org/en/media/news/2017-08/wada-publishes-rusada-roadmap-to-code-compliance

 

AUTOR:                 World Anti-Doping Agency

ZDROJ:                 WADA NEWS       

ZVEREJNENÉ:   03. august 2017 / 23:16

Tagy: