Svetová antidopingová agentúra zverejnila oznámenie o samopozastavení činnosti Helsinského laboratória

 

Foto: swimmingworld.azureedge.net

 

Svetová antidopingová agentúra (WADA) oznámila, že laboratórium dopingovej kontroly v Helsinkách vo Fínsku (laboratórium Helsinki) odporučilo WADA samopozastavenie antidopingových aktivít na obdobie vykonania zámeru premiestnenia laboratória do novej hostiteľskej organizácie.

 

Štokholmské laboratórium / Foto: ©Karolinska

 

WADA sa preto dohodla na pozastavení akreditácie laboratória v Helsinkách s účinnosťou od 15. februára 2019. Počas obdobia pozastavenia činnosti laboratórium nebude vykonávať žiadne analýzy vzoriek moču a / alebo krvi na antidopingové účely.

Keďže pozastavenie činnosti laboratória v Helsinkách nesúvisí s akýmkoľvek analytickým pochybením, alebo nedodržiavaním noriem, laboratórium môže po dokončení transferu na novú hostiteľskú organizáciu požiadať o obnovenie akreditácie, pri splnení stanovených podmienok na opätovné spustenie analytickej činnosti v súlade s Medzinárodnou normou pre laboratóriá a súvisiacimi technickými dokumentmi.

 

 

VIAC NA:        https://www.wada-ama.org/en/media/news/2019-02/wada-announces-self-suspension-of-the-helsinki-laboratory

AUTOR:          WADA

UPRAVENÉ:     SAA 

ZDROJ:           wada-ama.org

ZVEREJNENÉ: 13. február 2019

Tagy: