ZOZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTOK A METÓD PRE ROK 2022

 

 

Svetová antidopingová agentúra (WADA) zverejnila Zoznam zakázaných látok a metód pre rok 2022 (Zoznam); spolu so súhrnom podstatných zmien a vysvetliviek k Zoznamu a tiež Monitorovací program 2022.

Zoznam nadobúda účinnosť 1. januára 2022.

 

ZOZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTOK A METÓD 2022

(slovenská verzia)

Zoznam je jednou z ôsmich medzinárodných noriem, ktoré sú povinné pre všetkých signatárov Svetového antidopingového kódexu (Kódex). Zoznam stanovuje látky a metódy, ktoré sú zakázané počas súťaže aj mimo súťaže a látky, ktoré sú zakázané v konkrétnych športoch.

V zmysle Kódexu pre látku alebo metódu, ktorá sa má pridať do zoznamu, musia byť naplnené aspoň dve z nasledovných troch kritérií:

  1. má potenciál na zlepšenie výkonu alebo priamo zvyšuje športový výkon,
  2. predstavuje skutočné alebo potenciálne zdravotné riziko pre športovcov,

      alebo

  1. porušuje duch športu.

 

MONITOROVACÍ PROGRAM 2022

(slovenská verzia)

Ilustrácia: SAA

Svetový antidopingový kódex (článok 4.5) stanovuje: 

„WADA po konzultácii so signatármi a vládami,  vypracuje  monitorovací  program,  ktorý  sa  nebude  týkať  látok uvedených v  Zozname  zakázaných látok,  ale  tieto  WADA  požaduje  sledovať  v  záujme odhalenia možných  foriem ich zneužívania v športe“.

 

Športovci s akýmkoľvek zdravotným znevýhodnením môžu v odôvodnených prípadoch používať zakázané látky uvedené v Zozname výhradne vtedy, ak spĺňajú kritériá uvedené v Medzinárodnej norme pre terapeutické výnimky (ISTUE).

 

VIAC NA:         https://www.wada-ama.org/en/content/what-is-prohibited

                      https://www.wada-ama.org/en/resources/science-medicine/prohibited-list-documents

AUTOR:          WADA / SAA

PREKLAD:       SAA 

ZDROJ:          wada-ama.org    

ZVEREJNENÉ: 01. december 2021

 

Tagy: