Projekt Slovenskej antidopingovej akadémie „Športujem bez dopingu“

 

Ilustrácia: SAA

 

Projekt „Športujem bez dopingu“ bol realizovaný ako kontinuálny projekt Slovenskej antidopingovej akadémie, na báze aktivačných voľno časových prezentácií, pre rizikovú skupinu dospievajúcej mládeže v Bratislave, vytvárajúcej svoj životný štýl cez pravidelné športovanie, a to na báze klubov športovej prípravy, na základných či stredných školách alebo aj individuálne, na kondičnej a rekreačnej báze. „Športujem bez dopingu“ ako názov a motivačný slogan projektu sa stretol s veľkou odozvou u dospievajúcej mládeže, ktorá vníma šport a pravidelné športovanie bez užívania podporných látok a dopingu  ako súčasť zdravého životného štýlu.

Projekt „Športujem bez dopingu“ bol uskutočnený formou desiatich explanačných vizuálnych prezentácií, spojených s moderovanou diskusiou počas mesiacov november a december 2018, za účasti viac ako tristo osôb, najmä z cieľovej skupiny detí a mládeže, ktorí obdržali popularizačnú a informačnú brožúrku s rovnomenným názvom projektu.

 


Projekt „Športujem bez dopingu“ bol finančne zabezpečovaný z prostriedkov grantu poskytnutého z Grantového programu hlavného mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity na rok 2018 (26%) a zdrojov Slovenskej antidopingovej akadémie (74%).

 


 

 

Špecifikácia brožúrky na báze projektu:

„ŠPORTUJEM BEZ DOPINGU“

Brožúrka, 135 × 135 mm, 24 strán, Vydanie prvé, ISBN: 978-80-972461-6-7

© SLOVENSKÁ ANTIDOPINGOVÁ AKADÉMIA

Bratislava, 2018

 


 

AUTOR:           SAA 

ZDROJ:           antidopings.eu        

ZVEREJNENÉ: 18. december 2018

Tagy: