ZOZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTOK A METÓD PRE ROK 2021

Svetová antidopingová agentúra (WADA) zverejnila Zoznam zakázaných látok a metód pre rok 2021 (Zoznam); spolu so súhrnom podstatných zmien a vysvetliviek k Zoznamu a tiež Monitorovací program 2021.

Zoznam nadobúda účinnosť 1. januára 2021.

ZOZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTOK A METÓD 2021

(slovenská verzia)

Ilustrácia: SAA

Zoznam je jednou zo siedmich medzinárodných noriem, ktoré sú povinné pre všetkých signatárov Svetového antidopingového kódexu (Kódex). Zoznam stanovuje látky a metódy, ktoré sú zakázané počas súťaže aj mimo súťaže a látky, ktoré sú zakázané v konkrétnych športoch.

V zmysle Kódexu pre látku alebo metódu, ktorá sa má pridať do zoznamu, musia byť naplnené aspoň dve z nasledovných troch kritérií:

1. má potenciál na zlepšenie výkonu alebo priamo zvyšuje športový výkon,

2. predstavuje skutočné alebo potenciálne zdravotné riziko pre športovcov,

      alebo

3. porušuje duch športu.

 

Ilustrácia: SAA


 

MONITOROVACÍ PROGRAM 2021

(slovenská verzia)

Ilustrácia: SAA

Svetový antidopingový kódex (článok 4.5) stanovuje:

„WADA po konzultácii so signatármi a vládami,  vypracuje  monitorovací  program,  ktorý  sa  nebude  týkať  látok uvedených v  Zozname  zakázaných látok,  ale  tieto  WADA  požaduje  sledovať  v  záujme odhalenia možných  foriem ich zneužívania v športe“.

 


Športovci s akýmkoľvek zdravotným znevýhodnením môžu v odôvodnených prípadoch používať zakázané látky uvedené v Zozname výhradne vtedy, ak spĺňajú kritériá uvedené v Medzinárodnej norme pre terapeutické výnimky (ISTUE).

 

VIAC NA:         https://www.wada-ama.org/en/content/what-is-prohibited

                      https://www.wada-ama.org/en/resources/science-medicine/prohibited-list-documents

AUTOR:          WADA / SAA

PREKLAD:       SAA 

ZDROJ:          wada-ama.org   

ZVEREJNENÉ: 01. december 2020

Tagy: