ZOZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTOK A METÓD PRE ROK 2023

Svetová antidopingová agentúra (WADA) zverejnila Zoznam zakázaných látok a metód pre rok 2023 (Zoznam); spolu so súhrnom podstatných zmien a vysvetliviek k Zoznamu a tiež Monitorovací program 2023Zoznam nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

 

ZOZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTOK A METÓD 2023

(slovenská verzia)

 

Ilustrácia: SAA

 

Zoznam je jednou z deviatich medzinárodných noriem, ktoré sú povinné pre všetkých signatárov Svetového antidopingového kódexu (Kódex). Zoznam stanovuje látky a metódy, ktoré sú zakázané počas súťaže aj mimo súťaže a látky, ktoré sú zakázané v konkrétnych športoch.

V zmysle Kódexu pre látku alebo metódu, ktorá sa má pridať do zoznamu, musia byť naplnené aspoň dve z nasledovných troch kritérií:

  1. má potenciál na zlepšenie výkonu alebo priamo zvyšuje športový výkon,
  2. predstavuje skutočné alebo potenciálne zdravotné riziko pre športovcov, alebo
  3. porušuje duch športu.

 

MONITOROVACÍ PROGRAM 2023

(slovenská verzia)

Ilustrácia: SAA

 

Svetový antidopingový kódex (článok 4.5) stanovuje: 

 

„WADA po konzultácii so signatármi a vládami, vypracuje monitorovací program, ktorý sa nebude týkať látok uvedených v Zozname zakázaných látok, ale tieto WADA požaduje sledovať v záujme odhalenia možných foriem ich zneužívania v športe“.

 

Športovci s akýmkoľvek zdravotným znevýhodnením môžu v odôvodnených prípadoch používať zakázané látky uvedené v Zozname výhradne vtedy, ak spĺňajú kritériá uvedené v Medzinárodnej norme pre terapeutické výnimky (ISTUE).

 

VIAC NA:        wada-ama.org/en/resources/world-anti-doping-program/2023-prohibited-list

AUTOR:          WADA / SAA

PREKLAD:       SAA 

ZDROJ:          wada-ama.org/en  

ZVEREJNENÉ: 01. december 2022

 

Tagy: