WADA POZASTAVILA AKREDITÁCIU ŠTOKHOLMSKÉHO ANTIDOPINGOVÉHO LABORATÓRIA

WADA ČIASTOČNE POZASTAVILA AKREDITÁCIU ŠTOKHOLMSKÉHO ANTIDOPINGOVÉHO LABORATÓRIA PRE NESÚLAD ŠPECIFICKEJ ANALYTICKEJ METÓDY A MEDZINÁRODNEJ NORMY PRE LABORATÓRIÁ   Ilustrácia: wada-ama.org   Svetová antidopingová agentúra (WADA) čiastočne pozastavila činnosť Laboratória dopingovej kontroly na Karolínskej univerzitnej nemocnici ( Štokholm), s ohľadom na nesúlad výsledkov metód hmotnostnej spektrometrie (GC/C/IRMS) a izotopickej pomernej plynovej chromatografie. Toto čiastočné pozastavenie činnosti…

WADA DOČASNE ZASTAVILA AKREDITÁCIU ANTIDOPINGOVÉHO LABORATÓRIA V BUKUREŠTI

WADA dočasne zastavila akreditáciu činnosti Antidopingového laboratória v Bukurešti   Svetová antidopingová agentúra (WADA) oznámila pozastavenie akreditácie rumunského laboratória v Bukurešti na obdobie šiestich mesiacov.Toto pozastavenie činnosti bolo uložené v dôsledku viacerých nezhôd s Medzinárodnou normou pre laboratóriá (ISL), na základe zistení dokladovaných 29. novembra 2017. Od tohto dátumu bolo vedené disciplinárne konanie vykonávané nezávislou disciplinárnou…