ANTIDOPINGOVÉ TESTOVANIE VO SVETLE VÍRUSU COVID-19

WADA MONITORUJE INTEGRITU ANTIDOPINGOVÉHO TESTOVANIA NA CELOM SVETE VO SVETLE VÍRUSU COVID-19   Ilustrácia: Oldham News   Svetová antidopingová agentúra (WADA) oboznámila antidopingové organizácie (ADO) celého sveta o prístupe agentúry k monitorovaniu integrity antidopingového testovania v športe v spojitosti so šírením vírusu Covid-19; a vyzvala ADO, aby uprednostnili zdravie a bezpečnosť a zároveň chránili integritu…