MOBILNÉ APLIKÁCIE V DOPINGOVEJ KONTROLE

MOBILNÉ APLIKÁCIE V SYSTÉME DOPINGOVEJ KONTROLY Mobile Doping Controls   Nová úroveň boja proti dopingu Boj proti dopingu je komplexný a veľmi sofistikovaný systém pravidiel, postupov, informácií a aktivít, nevynímajúc systém dopingovej kontroly.  Pod termínom dopingová kontrola pritom nechápeme len samotný odber biologickej vzorky, ale aj celý rad činností, zakladajúcich sa na zberaní informácií, plánovaní,…

BERLINGER POSILŇUJE BEZPEČNOSŤ ODBEROVÝCH SÚPRAV PRE DOPINGOVÚ KONTROLU

Berlinger oznamuje jednotný bezpečnostný štandard súprav pre dopingovú kontrolu   Pre účel dopingovej kontorly sa používa dominantne odberový materiál výrobcu Berlinger AG (so sídlom vo Švajčiarsku). Tento materiál bol spájaný s potencionálnou možnosťou manipulácie vzoriek najmä tým, že za istých okolností predovšetkým pri skladovaní, najmä tepelno-mechanickou manipuláciou, sa obsah odobratej vzorky moču „dá zameniť“ inou vzorkou….