ŠPORTOVÝ ARBITRÁŽNY SÚD CAS

Športový arbitrážny súd, jeho poslanie a funkcia Oficiálne logo CAS / Ilustrácia: CAS   POSLANIE CAS Športový arbitrážny súd (CAS) je stály špecializovaný rozhodcovský súd v športe. Ako nadnárodná inštitúcia, nezávislá od akejkoľvek športovej organizácie, zabezpečuje služby v oblasti rozhodcovského konania, s cieľom uľahčiť riešenie sporov súvisiacich so športom prostredníctvom arbitráže, alebo sprostredkovania prostredníctvom procedurálnych pravidiel prispôsobených…