PUBLIKOVANIE ZOZNAMU ZAKÁZANÝCH LÁTOK A METÓD 2018

WADA ZVEREJNILA ZOZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTOK A METÓD PRE ROK 2018 Svetová antidopingová agentúra (WADA) zverejnila s platnosťou od 01. októbra 2017 Zoznam zakázaných látok a metód 2018 (ďalej len „Zoznam“); spolu s súhrnom podstatných zmien a vysvetliviek pre rok 2018. Zoznam, ktorý bol schválený Výkonným výborom WADA 24. septembra 2017, nadobúda účinnosť 1. januára 2018. Ilustration:…