WADA DOČASNE ZASTAVILA AKREDITÁCIU ANTIDOPINGOVÉHO LABORATÓRIA V BUKUREŠTI

WADA dočasne zastavila akreditáciu činnosti Antidopingového laboratória v Bukurešti   Svetová antidopingová agentúra (WADA) oznámila pozastavenie akreditácie rumunského laboratória v Bukurešti na obdobie šiestich mesiacov.Toto pozastavenie činnosti bolo uložené v dôsledku viacerých nezhôd s Medzinárodnou normou pre laboratóriá (ISL), na základe zistení dokladovaných 29. novembra 2017. Od tohto dátumu bolo vedené disciplinárne konanie vykonávané nezávislou disciplinárnou…