KOBALT A VITAMÍN B12 PRI DOPINGOVEJ KONTROLE

Zvýšené koncentrácie kobaltu v moči zistené pri bežnej dopingovej kontrole môže pochádzať z vitamínu B12   Sumarizácia V roku 2015 bol kobalt pridaný do Zoznamu zakázaných látok Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) a používanie produktov, ktoré vedú k zisteniu farmakologicky relevantného množstva anorganického kobaltu, bolo pre športovcov vždy zakázané. Naproti tomu je povolené dopĺňanie organicky viazaného…