NOVÝ ZOZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTOK A METÓD PRE ROK 2020

WADA ZVEREJŇUJE ZOZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTOK A METÓD PRE ROK 2020 Svetová antidopingová agentúra (WADA) dňa 30. septembra 2019 zverejňuje Zoznam zakázaných látok a metód pre rok 2020 (ďalej len „Zoznam“); Súhrn hlavných zmien a vysvetliviek pre rok 2020; a Monitorovací program pre rok 2020. Zoznam, ktorý bol schválený Výkonným výborom WADA (ExCo) dňa 23. septembra 2019 a nadobúda…