SVETOVÝ ANTIDOPINGOVÝ KÓDEX POTREBUJE PRISPÔSOBENIE PRE TÍMOVÉ ŠPORTY

Ilustrácia: uefa.com

 

Svetový antidopingový kódex ( ďalej len „Kódex“) sa musí prispôsobiť tímovým športom, ktorých medzinárodné federácie majú dobré predpoklady na zvládnutie osobitostí, týkajúcich sa ich testovacích programov.

 

Požiadavka odznela počas Antidopingového sympózia UEFA, ktoré sa konalo v Londýne v piatok 23. novembra 2018 ( za účasti zástupcov – FIFA, FIBA, IIHF, UCI, WADA, Stirling University, Swiss Laboratory, Université de Neuchâtel, Leeds Beckett University a ďalších). V zmysle tvrdení, prísne požiadavky na zmenu Kódexu zahŕňajú aj také otázky, ako je počet športovcov v registri pre testovanie; počet vykonávaných testov; požiadavky na oznámenie miesta pobytu; a ďalšie problémy, ktoré bránia medzinárodným federáciám v prispôsobovaní programov testovania tímu za účelom zachytenia dopingových podvodov. Kódex nedokáže adekvátne definovať tímové športy a je nepružný pre umožnenie tímovým športom prispôsobiť Kódex, aby zachytil viac dopingových podvodov.

Na podujatí boli prednesené návrhy prípadných zmien Svetového antidopingového kódexu, ktoré budú predložené na rokovanie Svetovej konferencie o dopingu v športe (Katowice, 2019). Tie obsahujú:

  • možné opätovné zavedenie doložky o „zneužívaní látok“, ktorá bola odstránená z návrhu Kódexu 2015;
  • možná požiadavka, aby športovci sankcionovaní s porušením antidopingového pravidla poskytovali vzdelávanie iným športovcom;
  • možné zavedenie porušení antidopingových pravidiel proti „informátorom“;
  • „podstatná pomoc“ môže zahŕňať aj oblasti bezúhonnosti mimo dopingu (napr. manipulácia výsledkov zápasov)
  • vypracovanie samostatnej medzinárodnej normy pre vzdelávanie, ktorá sa bude prezentovať v Katoviciach.

Medzi ďalšie témy patria:

  • ľudské náklady na antidopingovú politiku športovcov;
  • efektívnosť súčasného prístupu k antidopingovému vzdelávaniu;
  • využitie informácií štúdií o rozšírovaní dopingu pre inteligentné testovanie;
  • Opatrenia prijaté Svetovou antidopingovou agentúrou (WADA) na riešenie problémov s organizáciami, ktoré nie sú v súlade s Kódexom.

 

VIAC NA:          http://www.sportsintegrityinitiative.com/world-anti-doping-code-needs-adapting-for-team-sports/

AUTOR:            BROWN Andy 

UPRAVENÉ:      SAA 

ZDROJ:           sportsintegrityinitiative.com                            

ZVEREJNENÉ: 27. november 2018

Tagy: