PhDr. Miroslav MOTYČÍK
Prezident

 

BIOGRAFIA        


 

MOTYČÍK Miroslav, PhDr.

Dátum narodenia: 30. júl 1960

Štátna príslušnosť: Slovenská republika    

 

Kontakt:  T +421 905 600 730
              E miroslav.motycik@antidopings.eu

         

AKTUÁLNA POZÍCIA 


Prezident

  

 

PROFESIONÁLNA PRAX


 

01.12.2015 – doteraz        

prezident / Slovenská antidopingová akadémia, o.z., Pezinok

Zakladateľ organizácie, etablovanie a vytvorenie organizačných, riadiacich a koordinačných mechanizmov organizácie (OZ) administratívne vedenie národnej a medzinárodnej antidopingovej komunity,  antidopingové opatrenia, vzdelávanie a zverejňovanie informácií

 

01.01.2009–31.12.2014 

riaditeľ / Antidopingová agentúra Slovenskej republiky, Bratislava 

Zakladateľ organizácie, etablovanie a vytvorenie organizačných, riadiacich  a koordinačných mechanizmov štátnej príspevkovej organizácie (PRO), administratívne vedenie národnej antidopingovej organizácie, výkonná koordinácia národného a svetového antidopingového programu, exekutíva dopingovej kontroly a antidopingových opatrení, vzdelávania a zverejňovania informácií

 

01.11.1992–31.12.2008 

generálny sekretár / Antidopingový výbor Slovenskej republiky, Bratislava 

Zakladateľ organizácie (OZ), etablovanie a komplexný administratívny manažment, koordinácia vnútorných útvarov a vonkajších inštitúcií, tvorba programov, koncepcií, legislatívnych a regulačných mechanizmov, koordinácia národnej a medzinárodnej spolupráce v predmete činnosti OZ

 

01.05.1989–31.10.1992                   

vedúci odborný referent / Ministerstvo školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky, Bratislava  

Manažment vedy, informatiky a edičnej činnosti v oblasti štátnej starostlivosti   o šport

 

01.01.1987–30.04.1989 

odborný referent / Ústav rozvoja vysokých škôl Slovenskej republiky, Bratislava  

Tvorba programov, koncepcií a štúdií rozvoja vedecko-výskumnej činnosti, manažment vedy na vysokých školách, samostatná vedecko-výskumná činnosť v oblasti metodológie vedy

 

01.05.1988–30.04.1989 

odborný referent / paralelný odborný pracovný pobyt / Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, Bratislava  

Tvorba prognóz, programov a koncepcií rozvoja vedy, manažment vedy a výskumu na vysokých školách

 

01.07.1984–31.12.1986 

tlačový redaktor / Vydavateľstvo šport, Bratislava 

redaktorská, koncepčná, informačná a edičná činnosť, tlačový hovorca

 

 

ODBORNÉ PROFESIONÁLNE ZASTÚPENIA  A AKTIVITY


                

2016 – 2020                     

Odvolacia komisia Slovenského zväzu atletiky

predseda, volený člen Disciplinárnej komisie SAZ, Bratislava

 

2013 – 2014                         

Multidisciplinárna integrovaná skupina odborníkov na elimináciu Drogovej trestnej činnosti, zriadenej pri MEKOBZ pri Ministerstve vnútra SR, Bratislava

člen, expertné menovanie  

 

2008 – 2014                         

Working Group on Anti-Doping, European Union (WGAD), Brussels

člen, menovaný zástupca SR

 

2007 – 2014                         

Konferencia zmluvných strán International convention on Anti-Doping in SportUNESCO, Paris

člen, menovaný zástupca SR

 

2006 – 2012                          

Výtvarná komisia LITA (kolektívna správa autorských práv)

člen komisie

 

2005 – 2010                         

Central European Anti-Doping Organisation (CEADO), Bratislava / Wien

zakladateľ a generálny sekretár

 

2005 – 2006                         

Working Group on Anti-Doping in Sport, UNESCO, Paris

člen, menovaný zástupca SR

 

2005 – 2014                         

Ad hoc European Committee for World Anti-Doping Agency (CAHAMA), Council of Europe, Strasbourg

člen, menovaný zástupca SR

 

2005 – 2014                         

Monitoring Group of Anti-Doping Convention (TDO), Council of Europe, Strasbourg

člen, menovaný zástupca SR

 

2003 – 2015                         

Pracovná skupina pre systém včasného varovania Národného monitorovacieho centra pre drogy SR (EWS, NMCD)

člen

 

 

CERTIFIKÁTY A MENOVANIA *


 

16.-19.03.2000

UNITED STATES OLYMPIC COMMITTEE / USOC DRUG CONTROL ADMINISTRATION

USOC DCA Crew Chief Recertification SeminarSalt Lake City, Utah, USA

ZOBRAZENIE 2000_03_19_motycik_salt_lake_city_usoc_certificate_2000

 

06.-08.12.2001                    

INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE / Jacgues Rogge

Sport Medicine CourseBratislava, Slovakia

ZOBRAZENIE 2001_12_08_motycik_ioc_medical_commission_certificate_2001

 

12.-13.09.2006                    

WORLD ANTI-DOPING AGENCY

ADAMS Training SessionVienna, Austria

ZOBRAZENIE 2006_09_13_motycik_vienna_wada_adams_certificate_2006

 

08.-09.11.2006                    

NATIONAL ANTI-DOPING AGENCY ROMANIA

International Conference „SAY NO TO DOPING!“Bucharest, Romania

ZOBRAZENIE 2006_11_09_motycik_bucharest_rnada_conference_certificate_2006

 

24.-25.05.2007                    

WORLD ANTI-DOPING AGENCY AND ANTI-DOPING NORWAY

International Doping Control SeminarTromso, Norway

ZOBRAZENIE 2007_05_25_motycik_tromso_wada_doping_control_certificate_2007

 

08.-09.09.2007                    

WORLD ANTI-DOPING AGENCY

ADAMS Training SessionBucharest, Romania

ZOBRAZENIE 2007_09_09_motycik_bucharest_wada_adams_certificate_2007

 

25.02.2008                            

ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY / Národné monitorovacie centrum pre drogy

Menovanie za člena pracovnej skupiny pre Systém včasného varovania pred novými psychoaktívnymi látkami zriadenej pri Národnom monitorovacom centre pre drogy na Úrade Vlády Slovenskej Republiky, Bratislava, Slovakia

ZOBRAZENIE 2008_02_25_motycik_urad_vlady_nmcd_menovanie_2008

 

23.10.2009                            

SEIBERSDORF LABORATORIES / WADA Accredited Doping Control Laboratory Seibersdorf

Anti-Doping WorkshopSeibersdorf, Austria

ZOBRAZENIE 2009_10_23_motycik_seibersdorf_laboratory_workshop_certificate_2009

 

29.10.2010                            

SEIBERSDORF LABORATORIES / WADA Accredited Doping Control Laboratory Seibersdorf

Anti-Doping Workshop, Seibersdorf, Austria

ZOBRAZENIE 2010_10_29_motycik_seibersdorf_laboratory_workshop_certificate_2010

 

04.11.2011                            

SEIBERSDORF LABORATORIES / WADA Accredited Doping Control Laboratory Seibersdorf

Anti-Doping Workshop – „SAMPLE CHAIN OF CUSTODY“,Seibersdorf, Austria

ZOBRAZENIE 2011_11_04_motycik_seibersdorf_laboratory_workshop_certificate_2011

 

23.11.2012                            

SEIBERSDORF LABORATORIES / WADA Accredited Doping Control Laboratory Seibersdorf

Anti-Doping Workshop – „Practical Use of ADAMS – From WADAms to NADAms“, Seibersdorf, Austria

ZOBRAZENIE 2012_11_23_motycik_seibersdorf_laboratory_workshop_certificate_2012

 

29.11.2013                            

SEIBERSDORF LABORATORIES / WADA Accredited Doping Control Laboratory Seibersdorf

Anti-Doping Workshop – „The Athlete’s Biological Passport reloated“, Seibersdorf, Austria

ZOBRAZENIE 2013_11_29_motycik_seibersdorf_laboratory_workshop_certificate_2013

 

14.03.2014                            

MINISTER VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY / Expertný koordinačný orgán pre boj so zločinnosťou

Menovanie za člena Multidisciplinárnej integrovanej skupiny odborníkov na elimináciu drogovej trestnej činnosti zriadenej pri medzirezortnom pre Systém včasného varovania pred novými psychoaktívnymi látkami zriadenej pri Expertnom koordinačnom orgáne pre boj so zločinnosťou pri Ministerstve Vnútra Slovenskej Republiky, Bratislava, Slovakia

ZOBRAZENIE 2014_03_14_motycik_mv_sr_miso_menovanie_2014

 

24.11.2014                            

SEIBERSDORF LABORATORIES / WADA Accredited Doping Control Laboratory Seibersdorf

Anti-Doping Workshop – „The Prohibited List“Seibersdorf, Austria

ZOBRAZENIE 2014_11_24_motycik_seibersdorf_laboratory_workshop_certificate_2014

 

16.11.2015                            

SEIBERSDORF LABORATORIES / WADA Accredited Doping Control Laboratory Seibersdorf

Anti-Doping Workshop – „The WADA TD2014SSA“Seibersdorf, Austria

ZOBRAZENIE 2015_11_16_motycik_seibersdorf_laboratory_workshop_certificate_2015

 

05.11.2016                            

SLOVENSKÝ ATLETICKÝ ZVÄZ / VALNÉ ZHROMAŽDENIE SAZ

Menovací dekrét – Predseda Odvolacej komisie SAZBratislava, Slovakia

ZOBRAZENIE 2016_11_04_motycik_atletika_saz_odvolacia_komisia_menovanie_2016

 

20.11.2017                            

SEIBERSDORF LABORATORIES / WADA Accredited Doping Control Laboratory Seibersdorf

Anti-Doping Workshop – „The Athlete’s Biological Passport: Challenges and Experiences“Seibersdorf, Austria

ZOBRAZENIE 2017_11_20_motycik_seibersdorf_laboratory_workshop_certificate_2017

 

26.11.2018     

SEIBERSDORF LABORATORIES / WADA Accredited Doping Control Laboratory Seibersdorf

Anti-Doping Workshop – „Code Compliance: What does this mean in practice?“Seibersdorf, Austria

ZOBRAZENIE 2018_11_26_motycik_seibersdorf_laboratory_workshop_certificate_2018

 

20.11.2019                            

SEIBERSDORF LABORATORIES / WADA Accredited Doping Control Laboratory Seibersdorf

Anti-Doping Workshop – „TInside the Lab – Inside new ADAMS“, Seibersdorf, Austria

ZOBRAZENIE 2019_11_25_motycik_seibersdorf_laboratory_workshop_certificate_2019

 

23.11.2020                            

SEIBERSDORF LABORATORIES / WADA Accredited Doping Control Laboratory Seibersdorf

Anti-Doping Workshop – „Risk Assessment and Covid-19: Are we really prepared?“, Online webinar, Seibersdorf, Austria

ZOBRAZENIE 2020_11_23_motycik_seibersdorf_laboratory_workshop_certificate_2020

 

25.05.2021                            

TECHNOLOGY NETWORKS / Online webinar 

„Massively Parallel CRISPR Genome Editing in S, cerevisiae“, Online webinar 

ZOBRAZENIE 2021_05_25_motycik_crispr_webinar_certificate_2021

 

29.11.2021                            

SEIBERSDORF LABORATORIES / WADA Accredited Doping Control Laboratory Seibersdorf

Anti-Doping Workshop – „Antidoping and Investigations“, Online webinar, Seibersdorf, Austria

ZOBRAZENIE 2021_11_29_motycik_seibersdorf_laboratory_workshop_certificate_2021

 

 

VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA


 

07.01.1987                            

štátna rigorózna skúška, priznanie titulu PhDr. ISCED6

Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

filozofia – metodológia vedy / fyzika

 

25.09.1979–01.06.1984 

úplné vysokoškolské vzdelanie    

Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

filozofia / fyzika

 

01.09.1975–30.06.1979 

Gymnázium Bytča

gymnázium / prírodovedná vetva

 

 

JAZYKOVÉ ZNALOSTI 


 

Materinský jazyk       slovenčina

Ostatné jazyky          angličtina /B2/, nemčina /B2/, ruština /B1/

 

 

KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI  


 

– multifunkčná tímová práca, vysoká prefesionálna adaptabilita, synergické pôsobenie,

– komunikačné zručnosti na národnej i medzinárodnej úrovni,

– schopnosť dosahovať dlhodobé ciele,

– tvorivá špecializovaná a systémová práca, tvorivá aplikácia výsledkov výskumu do vzdelávania, uplatňovanie interdisciplinárnych foriem práce, aplikačné zverejňovanie výsledkov činnosti

 

 

ORGANIZAČNÉ A RIADIACE ZRUČNOSTI  


 

– odborná profesionalita, empatické vedenie zamestnancov a externých spolupracovníkov, vysoká riadiaco-organizačná náročnosť pri rešpektovaní individuálnej kompetencie a osobnej zodpovednosti,

– dosahovanie synergických riešení v programoch, projektoch a vo vzdelávaní, rozvíjanie multiodborového a komplexného riešenia úloh v národnomi v medzinárodnom kontexte,

– koordinácia celoštátnych a medzinárodných systémov v multidisciplinárnych programoch vedy, výskumu a vzdelávania, na báze programových, koncepčných a legislatívnych mechanizmov

 

Pracovné zručnosti        

– vysoká znalosť systémových regulačných mechanizmov,

– vysoké organizačné skúsenosi, schopnosť tvorby nových postupov a riešení,

– výrazné znalosti systému štátnej správy, vrátane mechanizmov koexistencie s oblasťou druhého a tretieho sektora,

 

Počítačové zručnosti     

– veľmi dobré znalosti používania editovacích softwérov ( Word Perfect, Word, Excel, PowerPoint, Adobe Reader),

– aplikácia prostriedkov internetovej komunikácie ( Mozilla Firefox, Mozilla, Thunderbird, Google, MIE ),

– uplatňovanie grafických softwérov (Corel Draw, Zoner Photo Studio ),

– využívanie softwérov antivírovej ochrany (Malwarebytes, McAfee Security, Eset Smart security).

 

Umelecké, kultúrne a ďalšie aktivity


              

Umelecké aktivity sú signované pod pseudonymom – MIME. V týchto aktivitách vystavované vo viac ako 75-tich krajinách sveta, bolo udelených viacero ocenení. V roku 2012 reprezentoval Pezinok v partnerskom meste Mladá Boleslav samostatnou autorskou výstavou. V roku 2021 získal na Európskom festivale humoru a satiry Kremnické gagy za tvorbu v oblasti kresleného humoru a satiry prestížne ocenenie „Zlatý Gunár“.

 

– aktívny tvorca kresleného humoru a satiry (1979 – doteraz)

– tvorca literárnej satiry (1878 – doteraz),

– aktívny tvorca fotografie (1975 – doteraz)

– tvorba grafiky, olejobaľba a akryl (1980 – doteraz)

– člen LITA (1979 – doteraz)

– manažment Slovenskej únie karikaturistov (1996 – 2012)

– hra na hudobné nástroje (klarinet, zobcová flauta),

– letecké modelárstvo,

– pilot bezmotorového lietania ( pilotný preukaz – 1977 ),

– turistika, cykloturistika, lyžovanie

 

 Zverejnené SAA / 2022