WADA dočasne zastavila akreditáciu činnosti Antidopingového laboratória v Bukurešti

 

Svetová antidopingová agentúra (WADA) oznámila pozastavenie akreditácie rumunského laboratória v Bukurešti na obdobie šiestich mesiacov.Toto pozastavenie činnosti bolo uložené v dôsledku viacerých nezhôd s Medzinárodnou normou pre laboratóriá (ISL), na základe zistení dokladovaných 29. novembra 2017. Od tohto dátumu bolo vedené disciplinárne konanie vykonávané nezávislou disciplinárnou komisiou s poverením vypracovať predsedovi Výkonného výboru WADA odporúčanie o stave akreditácie laboratória.

Antidopingové laboratórium v Bukurešti obdržalo WADA akreditáciu v roku 2009

Foto: SAA

 

Pozastavenie akreditácie, vo forme dočasného pozastavenia činnosti, zakazuje laboratóriu v Bukurešti vykonávanie akýchkoľvek antidopingových aktivít, vrátane všetkých analýz vzoriek moču a krvi.

 

Počas obdobia pozastavenia činnosti laboratória vzorky, ktoré doteraz neboli analyzované Bukureštským laboratórium, vzorky, ktoré v súčasnosti podstupujú potvrdzovací postup, a všetky vzorky, pre ktoré sa vyžaduje potvrdzujúci postup (A a / alebo B), musia byť bezpečne prepravené do iného WADA- akreditovaného laboratória. Je to v súlade s požiadavkou zabezpečiť pokračovanie analýzy vzoriek vysokej úrovne, čo tiež pomáha zachovať dôveru športovcov v tento proces a celkový antidopingový systém.

 

VIAC NA:      https://www.wada-ama.org/en/media/news/2018-02/wada-suspends-accreditation-of-bucharest-laboratory

 

AUTOR:        WADA

ZDROJ:        wada-ama.org              

ZVEREJNENÉ: 15. február 2018

 

 

Tagy: