WADA POVOLILA RUSADA PLÁNOVAŤ A KOORDINOVAŤ TESTOVANIE POD DOHĽADOM MEDZINÁRODNÝCH EXPERTOV A ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA

 

Svetová antidopingová agentúra (WADA) oznámila, že agentúra a jej nezávislý Výbor pre kontrolu súladu (CRC) povoľujú Ruskej antidopingovej agentúre (RUSADA) plánovať a koordinovať testovanie. RUSADA je oprávnená tak urobiť prostredníctvom svojich vyškolených komisárov dopingovej kontroly (DCOs) pod dohľadom medzinárodných expertov vymenovaných WADA a Britskej antidopingovej agentúry (UKAD).

 

Dňa 18. mája 2017 Nadačná rada WADA akceptovala odporúčanie CRC na tento účel, až do splnenia požiadaviek voči Rusku, ktoré podľa WADA a CRC boli splnené. Tieto požiadavky zahŕňajú:

  • Zmena štatútu RUSADA s cieľom vyžadovať, aby predseda a podpredseda boli vyberaní z nezávislých členov Dozornej rady RUSADA;
  • Poskytovanie stratégie konfliktu záujmov RUSADA na schválenie CRC;
  • Uvoľnenie všetkých krvných vzoriek Biologického pasu športovca (ABP) do Ruského antidopingového centra na požiadanie antidopingových organizácií, ktoré tam odovzdali vzorky na testovanie; a
  • Umožnenie prístupu DCOs do „uzavretých miest“.

 

„Zatiaľ čo je potrebné urobiť ešte viac, WADA uznáva tento míľnik za kľúčový na dosiahnutie súladu“, povedal sir Craig Reedie, prezident WADA. „Po mnohých aktivitách agentúry a jej partnerov obnovenie testovania predstavuje dôležitý krok vpred pri rekonštrukcii antidopingu v Rusku,“ pokračuje Reedie. „Silne povzbudzujeme Rusko, aby pokračovalo vo svojom úsilí v záujme čistých športovcov celého sveta.“

 

Prezident Craig Reedie (vpravo) a Generálny riaditeľ Olivier Niggli (vľavo) počas tlačovej konferencie WADA, Montreal, 18. máj  2017.

 

„V tejto chvíli by WADA chcela uznať úsilie všetkých zúčastnených na spolupráci s agentúrou pri obnovení dôveryhodného antidopingového systému v Rusku,“ povedal Olivier Niggli, generálny riaditeľ WADA. „Chceli by sme obzvlášť vyzdvihnúť UKAD, ktorý zabezpečil, aby sa počas nesúladu RUSADA vykonávalo cielené a znalostné  testovanie športovcov vo vnútri i mimo krajiny,“ pokračoval Niggli. „Práca UKAD v Rusku je vynikajúcim príkladom toho, ako môže zavedená a svetovo uznávaná národná antidopingová organizácia (NADO) pomôcť mentorovi iného NADO, ktorý potrebuje podporu.“

 

RUSADA, ktoré WADA vyhlásila v novembri 2015 za nesúladnú so Svetovým antidopingovým kódexom (Code), zostáva nesúladná, pokiaľ nedudú dosiahnuté zostávajúce kritériá obnovenia, uvedené v dohodnutom pláne. Plán obnovy zahŕňa úplný audit antidopingových činností RUSADA, ktorý má byť vykonaný WADA a je naplánovaný na september 2017.

 

VIAC NA: https://www.wada-ama.org/en/media/news/2017-05/wada-foundation-board-takes-decisive-action-on-the-way-forward-for-the-agency-and

 

AUTOR:           WADA / News

ZDROJ:            wada-ama.org       

ZVEREJNENÉ:   27. jún 2017 / 17:27

 

Tagy: