WADA zverejnila aktualizované vzory dokumentácie pre antidopingové organizácie

 

Svetová antidopingová agentúra (WADA) s platnosťou od 01. januára 2019 zverejnila aktualizované vzory dokumentácie pre Antidopingové organizácie (ADO), ktoré používajú pri vykonávaní svojich programov a aktivít.

 

Zverejnenie aktualizovaných vzorov dokumentácie je nadväzné na zmeny Medzinárodnej normy pre ochranu súkromia a osobných údajov (ISPPPI), ktorá nadobudla účinnosť v júni 2018.

 

Vzory dokumentácie sú pre všetky ADO, vrátane Národných antidopingových organizácií (NADO) povinné:

  • Formulár dopingovej kontroly (a pokyny)
  • Formulár žiadosti o udelenie terapeutickej výnimky (TUE)
  • Informačné oznámenie športovca
  • Formulár súhlasu športovca

 

 

Aktualizované vzory dokumentácie podrobne opisujú osobné informácie spracované pre účely antidopingu, uvádzajú právne podklady takéhoto spracovania údajov a špecifikujú práva účastníkov, pokiaľ ide o ich osobné údaje.

 

 

S platnosťou od 01. januára 2019 sú všetky ADO povinné používať nový  formulár žiadosti o udelenie terapeutickej výnimky (TUE) v súlade s revidovanou Medzinárodnou normou pre terapeutické výnimky (ISTUE), ktorá nadobudla účinnosť 01. januára 2019.

 

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s platnosťou vyššie uvedených vzorov dokumentácie neváhajte kontaktovať : privacy@wada-ama.org

 

 

VIAC NA:       https://www.wada-ama.org/en/media/news/2018-12/wada-publishes-updated-templates-for-anti-doping-organizations 

AUTOR:         WADA

UPRAVENÉ:    SAA 

ZDROJ:          wada-ama.org       

ZVEREJNENÉ: 02. január 2019

Tagy: