SPRÁVA O TESTOVANÍ WADA V ROKU 2016

Svetová antidopingová agentúra (WADA) dnes zverejnila Správu o testovaní 2016, v ktorej sú zhrnuté výsledky všetkých vzoriek analyzovaných vo WADA akreditovaných laboratóriách, ktoré boli analyzované a zaznamenaných v Antidopingovom administratívnom a manažérskom systéme (ADAMS) WADA  v roku 2016.

Toto je v poradí druhý set globálnych výsledkov testovania, odkedy revidovaný Svetový antidopingový kódex (Code) vstúpil do platnosti v januári 2015. Správa z roku 2016, ktorá obsahuje súhrnné správy a čiastkové správy zo strany laboratória, športu, testovacieho orgánu a analýz krvi Biologického pasu športovca (ABP) – obsahuje súťažné i mimosúťažné vzorky moču; údaje o krvi a krvných údajov ABP; a výsledky Nepriaznivých analytických nálezov (AAF) a Atypické nálezy (ATF).

„Správa o testovaní naďalej dokazuje svoju hodnotu antidopingovej komunite,“ povedal Sir Craig Reedie, predseda WADA. „Spárované s inými aspektmi globálneho antidopingového programu; ako sú vzdelávacie iniciatívy, spravodajské služby a vyšetrovania; a zdieľanie informácií medzi antidopingovými organizáciami (ADO), je Správa z roku 2016 ďalším nástrojom ochrany integrity športu a presadzovania hodnôt spravodlivosti, čestnosti a transparentnosti. „

„Údaje poskytnuté v správe o testovaní údajov sú rozhodujúce pre budovanie a udržiavanie globálnych a národných antidopingových programov,“ povedal Olivier Niggli, generálny riaditeľ  WADA. „Domnievame sa, že táto správa, ktorá obsahuje obrovské množstvo cenných informácií, umožňuje antidopingovej komunite klásť správne otázky, kde môžu existovať trendy, medzery a / alebo nezrovnalosti; a ako postupovať ďalej. „

 

NAJDÔLEŽITEJŠIE INFORMÁCIE ZO SPRÁVY O TESTOVANÍ 2016:

 

    Zníženie celkového počtu analyzovaných vzoriek o 0,9 percenta:

303 369 v roku 2015  /na/  300 565 v roku 2016

 

  Pozoruhodný nárast počtu nepriaznivých analytických nálezov (AAF):

1,26 percent v roku 2015 (3 809 AAF z 303 369 vzoriek) /na/ 1,60 percenta v roku 2016 (4 822 AAF z 300 565 vzoriek)

 

   Asi 60 percent WADA akreditovaných laboratórií zaznamenalo zvýšenie celkového počtu vzoriek.

 

  Relatívne zvýšenie celkového počtu analyzovaných krvných vzoriek (nie vzorky ABP):

6,98% v roku 2015 (21 176 z 303 369) /na/ 7,75% v roku 2016 (23 298 z 300 565)

 

  Zvýšenie počtu analyzovaných vzoriek ABP o 13 percent:

            25 012 v roku 2015 na 28 173 v roku 2016

 

 

 

VIAC NA:        https://www.wada-ama.org/en/media/news/2017-10/wada-publishes-2016-testing-figures-report

AUTOR:          Maggie DURAND, NEWS Coordinator / Media Relations and Communications

ZDROJ:          WADA       

ZVEREJNENÉ: 25. október 2017

 

Tagy: