ZOZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTOK A METÓD PRE ROK 2018

Svetová antidopingová agentúra (WADA) zverejnila Zoznam zakázaných látok a metód pre rok 2018 (Zoznam); spolu so súhrnom podstatných zmien a vysvetliviek k Zoznamu a tiež Monitorovací program 2018. Zoznam nadobúda účinnosť 1. januára 2018.

 


֎> ZOZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTOK A METÓD 2018

(slovenská verzia)


 

֎> MONITOROVACÍ PROGRAM 2018

(slovenská verzia)


Zoznam je jednou z piatich medzinárodných noriem, ktoré sú povinné pre všetkých signatárov Svetového antidopingového kódexu (Kódex). Zoznam stanovuje látky a metódy, ktoré sú zakázané počas súťaže aj mimo súťaže a látky, ktoré sú zakázané v konkrétnych športoch.

V zmysle Kódexu pre látku alebo metódu, ktorá sa má pridať do zoznamu, musia byť naplnené asoň dve z nasledovných troch kritérií:

  1. má potenciál na zlepšenie alebo zlepšenie športového výkonu
  2. predstavuje skutočné alebo potenciálne zdravotné riziko pre športovcov

          alebo

  1. porušuje duch športu

Športovci s akýmkoľvek zdravotným znevýhodnením môžu v odôvodnených prípadoch používať zakázané látky uvedené v Zozname výhradne vtedy, ak spĺňajú kritériá uvedené v Medzinárodnej norme pre terapeutických výnimky (ISTUE).

 

Tagy: