ZOZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTOK A METÓD PRE ROK 2020

Svetová antidopingová agentúra (WADA) zverejnila Zoznam zakázaných látok a metód pre rok 2020 (Zoznam); spolu so súhrnom podstatných zmien a vysvetliviek k Zoznamu a tiež Monitorovací program 2020.

Zoznam nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

 

ZOZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTOK A METÓD 2020

(slovenská verzia)

Ilustrácia: SAA

Zoznam je jednou zo šiestich medzinárodných noriem, ktoré sú povinné pre všetkých signatárov Svetového antidopingového kódexu (Kódex). Zoznam stanovuje látky a metódy, ktoré sú zakázané počas súťaže aj mimo súťaže a látky, ktoré sú zakázané v konkrétnych športoch.

V zmysle Kódexu pre látku alebo metódu, ktorá sa má pridať do zoznamu, musia byť naplnené aspoň dve z nasledovných troch kritérií:

1. má potenciál na zlepšenie výkonu alebo priamo zvyšuje športový výkon,

2. predstavuje skutočné alebo potenciálne zdravotné riziko pre športovcov,

      alebo

3. porušuje duch športu.

 

Ilustrácia: SAA


 

 

MONITOROVACÍ PROGRAM 2020

(slovenská verzia)

Ilustrácia: SAA

Svetový antidopingový kódex (článok 4.5) stanovuje:

„WADA po konzultácii so signatármi a vládami,  vypracuje  monitorovací  program,  ktorý  sa  nebude  týkať  látok uvedených v  Zozname  zakázaných látok,  ale  tieto  WADA  požaduje  sledovať  v  záujme odhalenia možných  foriem ich zneužívania v športe“.

 


 

Športovci s akýmkoľvek zdravotným znevýhodnením môžu v odôvodnených prípadoch používať zakázané látky uvedené v Zozname výhradne vtedy, ak spĺňajú kritériá uvedené v Medzinárodnej norme pre terapeutických výnimky (ISTUE).

 

VIAC NA:        wada-ama.org

AUTOR:          WADA / SAA

PREKLAD:       SAA 

ZDROJ:          wada-ama.org   

ZVEREJNENÉ: 01. december 2019

Tagy: